loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

    Otakar Hostinský

     

    Datum narození:

    02.01.1847

    Datum úmrtí:

    19.01.1910

    Životopis:

    Narozen v Martiněvsi (okr.Litoměřice), zemřel v Praze. Gymnázium vystudoval v Praze (1865), filozofii (zejména estetiku) v Praze (doktorát 1869) a v Mnichově (1867-1868). 1874-1876 působil jako vychovatel v hraběcích rodinách ve Vilémově u Golčova Jeníkova a v Salcburku. V roce 1876 pobýval v Mnichově a v rámci přípravy na habilitaci získal stipendium ke studijnímu pobytu v Itálii. Po návratu předložil v roce 1877 na pražské filozofické fakultě dva habilitační spisy a byl potvrzen jako soukromý docent pro dějiny a estetiku hudby; 1883 byl jmenován mimořádným a 1892 řádným profesorem všeobecné estetiky. Mimoto přednášel od roku 1877 dějiny umění na Akademii výtvarných umění, 1882-1886 dějiny hudby na konzervatoři, od 1886 rovněž na Uměleckoprůmyslové škole a od 1880 estetiku na Městské vyšší dívčí škole. 1869-1874 působil jako kritik a redaktor (1872 almanachu Máj, 1873 Lumíra), 1881-1882 kritik Národních listů. Od počátku 70.let až do své smrti byl předním organizátorem českého kulturního života - patřil k dlouholetým funkcionářům Umělecké besedy (člen od 1867), zasloužil se o vybudování Národopisného muzea, byl předsedou Výboru pro českou lidovou píseň aj. Stal se zakladatelem obecné teorie umění u nás, vydal první přehled vývoje českého umění 19.století, zabýval se estetikou užitého umění. Byl zakladatelem moderní české hudební vědy a estetiky (O realismu uměleckém,1890; O socializaci umění,1903; Umění a společnost,1907). Svůj estetický systém několikrát přepracoval, nejsoustavněji je podán v knize Otakara Hostinského estetika (1921). Jako teoretik se plně postavil za umělecký směr B.Smetany (Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu,1901, 2.vyd.1941; Česká hudba 1864-1904,1909). Autor řady hud.hist.prací (Jan Blahoslav a Jan Josquin,1896; metodologický význam má studie O úloze naší historické literatury hudební). Hostinský se věnoval též otázkám akustiky, hudební teorie, české hudební deklamace a vědeckému výzkumu lidové písně; cestu hist.studiu lidové hudby ukázal zvláště knihou Česká světská píseň lidová (1906) a pramennou edicí 36 nápěvů světských písní českého lidu z 16.století (1892, nové vyd.1957). Zasáhl i do uměleckých oborů (libreto k Fibichově Nevěstě messinské). Byl autorem několika zásadních statí v naučných slovnících - Riegrově a zejména Ottově.

    Je autorem titulů:

    Proslov - o Bedřichu Smetanovi (Ostatní)

    Textové a hudební úpravy:

    Nevěsta messinská premiéra: sezona 1883/1884 - autor libreta
    Popelka premiéra: sezona 1884/1885 - autor libreta
    Nevěsta messinská premiéra: sezona 1887/1888 - autor libreta
    Popelka premiéra: sezona 1901/1902 - autor libreta
    Nevěsta messinská premiéra: sezona 1908/1909 - autor libreta
    Popelka premiéra: sezona 1908/1909 - autor libreta
    Messinská nevěsta premiéra: sezona 1920/1921 - autor libreta
    Messinská nevěsta premiéra: sezona 1938/1939 - autor libreta
    Messinská nevěsta premiéra: sezona 1945/1946 - autor libreta
    Messinská nevěsta premiéra: sezona 1963/1964 - autor libreta
    Nevěsta messinská premiéra: sezona 1979/1980 - autor libreta

    Role:

    Proslov - o Bedřichu Smetanovi premiéra: sezona 1908/1909 - Přednes

    Seznam představení

    Dostupná dokumentace:

    Fotogalerie:

    Otakar Hostinský (civilní foto)
    Otakar Hostinský (civilní foto)