loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Antonín Novák

   

  Datum narození:

  21.04.1936

  Životopis:

  Narozen ve Stehelèevsi (okr.Kladno). V letech 1951-1956 studoval na Konzervatoøi Praha (u B.Voldana). 1962-1967 primárius Novákova kvarteta, 1969-1979 Sukova kvarteta, od roku 1979 Klavírního kvarteta B.Martinù. S Novákovým kvartetem se zúèastnil turné do Španìlska, Portugalska, Francie a Maroka. Od roku 1969 èlen souboru Ars rediviva. Od 1.9.1965 byl koncertním mistrem orchestru Smetanova divadla, od roku 1982 Symfonického orchestru Ès.rozhlasu v Praze.

  Inscenátor:

  Pøedvánoèní matiné 1 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 2 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 3 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 4 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné premiéra: sezona 1987/1988 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent

  Role:

  Bachèisarajská fontána premiéra: sezona 1954/1955 - Sólo na housle hraje
  Labutí jezero premiéra: sezona 1963/1964 - Sólo na housle
  Coppélia premiéra: sezona 1965/1966 - Sólo na housle
  Šeherezáda premiéra: sezona 1965/1966 - Sólo na housle
  Šípková Rùženka premiéra: sezona 1966/1967 - Sólo na housle hraje
  Othello premiéra: sezona 1967/1968 - Sólo na housle
  Labutí jezero premiéra: sezona 1971/1972 - Sólo na housle
  Šeherezáda premiéra: sezona 1972/1973 - Sólo na housle
  Paquita premiéra: sezona 1974/1975 - Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu
  Bachèisarajská fontána premiéra: sezona 1978/1979 - Sólo na housle hraje
  Koncert k 70. narozeninám národního umìlce Eugena Suchonì premiéra: sezona 1978/1979 - Sólo na housle
  Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - Sólo na housle
  Labutí jezero premiéra: sezona 1982/1983 - Sólo na housle
  Labyrint premiéra: sezona 1984/1985 - Sólo na housle
  Sylvie premiéra: sezona 1985/1986 - Sólo na housle
  Spící krasavice premiéra: sezona 1989/1990 - Sólo na housle hraje
  Americký kvartet premiéra: sezona 1995/1996 - Hraje
  Šílenství a vášeò premiéra: sezona 1996/1997 - Housle

  Seznam pøedstavení