loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Antonín Novák

   

  Datum narození:

  21.04.1936

  Datum úmrtí:

  10.12.2008

  Životopis:

  Narozen ve Stehelèevsi (okr. Kladno). V letech 1951–56 studoval na Konzervatoøi Praha (u Bedøicha Voldana). Od r. 1959 byl èlenem orchestru Smetanova divadla, od 1. 9. 1965 pùsobil jako koncertní mistr do 28. 2. 1995 (s pøestávkou v letech 1971–72). Od 1. 3. 1995 do 30. 6. 1998 byl koncertním mistrem orchestru Národního divadla. Jako komorní hráè pùsobil též v letech 1962–67 coby primárius Novákova kvarteta, 1969–79 Sukova kvarteta, od roku 1979 Klavírního kvarteta Bohuslava Martinù. S Novákovým kvartetem se zúèastnil turné do Španìlska, Portugalska, Francie a Maroka. Od roku 1969 též èlenem souboru Ars rediviva.

  Inscenátor:

  Pøedvánoèní matiné 1 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 2 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 3 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné 4 premiéra: sezona 1985/1986 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent
  Pøedvánoèní matiné premiéra: sezona 1987/1988 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent

  Spolupráce na inscenacích:

  Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - koncertní mistr

  Role:

  Bachèisarajská fontána premiéra: sezona 1954/1955 - Sólo na housle hraje
  Labutí jezero premiéra: sezona 1963/1964 - Sólo na housle
  Coppélia premiéra: sezona 1965/1966 - Sólo na housle
  Šeherezáda premiéra: sezona 1965/1966 - Sólo na housle
  Šípková Rùženka premiéra: sezona 1966/1967 - Sólo na housle hraje
  Othello premiéra: sezona 1967/1968 - Sólo na housle
  Labutí jezero premiéra: sezona 1971/1972 - Sólo na housle
  Šeherezáda premiéra: sezona 1972/1973 - Sólo na housle
  Paquita premiéra: sezona 1974/1975 - Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu, Sólo na housle a violu
  Bachèisarajská fontána premiéra: sezona 1978/1979 - Sólo na housle hraje
  Koncert k 70. narozeninám národního umìlce Eugena Suchonì premiéra: sezona 1978/1979 - Sólo na housle
  Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - Sólo na housle
  Labutí jezero premiéra: sezona 1982/1983 - Sólo na housle
  Labyrint premiéra: sezona 1984/1985 - Sólo na housle
  Sylvie premiéra: sezona 1985/1986 - Sólo na housle
  Spící krasavice premiéra: sezona 1989/1990 - Sólo na housle hraje
  Americký kvartet premiéra: sezona 1995/1996 - Hraje
  Šílenství a vášeò premiéra: sezona 1996/1997 - Housle

  Seznam pøedstavení