loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Miloš Weingart

   

  Datum narození:

  21.11.1890

  Datum úmrtí:

  12.01.1939

  Životopis:

  Narozen v Praze, zemřel v Praze. 1908 maturoval na gymnáziu v Praze, poté studoval na filozofické fakultě slovanskou a klasickou filologii a srovnávací jazykozpyt i filozofii, 1913 složil státní zkoušky a získal doktorát; 1910-1914 byl zároveň knihovníkem slovanského semináře. 1914-1918 vyučoval na malostranském gymnáziu, 1915-1918 byl členem redakční kanceláře Slovníku jazyka českého při ČAVU. 1919-1921 působil jako soukromý docent slovanské filologie na pražské filozofické fakultě (habilitace 1919). V září 1921 byl jmenován profesorem slovanské filologie na právě otevřené Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, podílel se na jejím založení a na její organizaci. 1925-1927 byl rovněž předsedou slovanského odboru Ústavu pro lidovou píseň. Od 1926 působil jako profesor slovanského srovnávacího jazykozpytu a staroslověnštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také řídil seminář pro slovanskou filologii; 1930/1931 zde byl děkanem. 1927 se stal řádným členem Slovanského ústavu. Bohatá byla jeho činnost přednášková, popularizační a organizační (mj. 1926-1934 byl členem Pražského lingvistického kroužku, spolupracoval i na jeho Tezích). Slavista, byzantolog, jazykovědec a literární historik, editor, organizátor a popularizátor české vědy.

  Je autorem titulů:

  Proslov - o významu básnického díla Jaroslava Vrchlického (Ostatní)

  Textové a hudební úpravy:

  Bar Kochba premiéra: sezona 1927/1928 - úprava

  Role:

  Proslov - o významu básnického díla Jaroslava Vrchlického premiéra: sezona 1927/1928 - Přednes

  Seznam představení