loading
 
Zvolte žánr:

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

Car Saltan (Opera)

 

Smetanovo divadlo, od 24.10.1958 do 18.04.1959 (12x)

Předloha:

Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov

Spoluúčinkují členové Kühnova dětského sboru, sbm. Markéta Kühnová.

Textové a hudební úpravy:

Autor libreta : Vladimir Ivanovič Bělskij
Překlad : Jelena Holečková

Inscenátoři:

Dirigent : Jan Hus Tichý
Choreografie : Věra Nollová
Kostýmy : František Tröster
Režie : Luděk Mandaus
Sbormistr : Vladivoj Jankovský
Scéna : František Tröster

Role:

Car Saltan : Rudolf Asmus, Ladislav Mráz
Nejmladší sestra (Cařice Militrisa) : Libuše Domanínská, Milada Šubrtová
Prostřední sestra (Tkadlice) : Jaroslava Dobrá, Štěpánka Štěpánová
Nejstarší sestra (Kuchařice) : Jarmila Pechová, Jaroslava Procházková
Babaricha : Milada Čadikovičová, Marie Ovčačíková
Carevič Kvidon : Zdeněk Švehla
Carevna Labuť : Maria Tauberová, Vlasta Urbanová
Stařeček : Rudolf Vonásek, Antonín Votava
Posel : Jindřich Jindrák, Evžen Tůma
Skomoroch : Jaroslav Horáček, Jan Konstantin
První námořník : Oldřich Kovář, Bohumír Vích, Robert Víšek
Druhý námořník : Jiří Joran, Jiří Schiller
Třetí námořník : Josef Celerin, Vladimír Jedenáctík

Spolupracovali:

Asistent režie : Milan Macků
Hudební příprava : Josef Chaloupka

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna

Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice) M. Ovčačíková (Babaricha), J. Procházková (Kuchařice)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice) M. Ovčačíková (Babaricha), J. Procházková (Kuchařice)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice), L. Domanínská (Militrisa), J. Procházková (Kuchařice)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice), L. Domanínská (Militrisa), J. Procházková (Kuchařice)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Ladislav Mráz, Štěpánka Štěpánová, Vlasta Urbanová, Zdeněk Švehla<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Ladislav Mráz, Štěpánka Štěpánová, Vlasta Urbanová, Zdeněk Švehla
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Libuše Domanínská (Militrisa), Zdeněk Švehla (Kvidon) a sbor<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Libuše Domanínská (Militrisa), Zdeněk Švehla (Kvidon) a sbor
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Marie Ovčačíková, Jaroslava Dobrá, Ladislav Mráz, Jaroslava Procházková<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Marie Ovčačíková, Jaroslava Dobrá, Ladislav Mráz, Jaroslava Procházková
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Milada Čadikovičová, (Babaricha), Rudolf Asmus (Car Saltan)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Čadikovičová, (Babaricha), Rudolf Asmus (Car Saltan)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Milada Šubrtová (Nejmladší sestra - Cařice Militrisa)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Šubrtová (Nejmladší sestra - Cařice Militrisa)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Asmus (Car Saltan)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Asmus (Car Saltan)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Vonásek (Stařeček)<br>(foto: František Xaver Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Vonásek (Stařeček)
(foto: František Xaver Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Š. Štěpánová (Tkadlice), M. Čadikovičová (Babaricha), J. Pechová (Kuchařice)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Š. Štěpánová (Tkadlice), M. Čadikovičová (Babaricha), J. Pechová (Kuchařice)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Prostřední sestra - Tkadlice)
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Prostřední sestra - Tkadlice)

Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Tkadlice), Jarmila Pechová (Kuchařice)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Tkadlice), Jarmila Pechová (Kuchařice)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Vlasta Urbanová (Carevna Labuť)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Vlasta Urbanová (Carevna Labuť)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon)
(foto: Jaromír Svoboda)

Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon), Rudolf Asmus (Car Saltan)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon), Rudolf Asmus (Car Saltan)
(foto: Jaromír Svoboda)