loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Libuše (Opera)

   

  Národní divadlo, od 14.09.2018

  Předloha:

  Bedřich Smetana

  Popis:

  Úvahy nad tím, zda je či není opera Libuše vrcholným dílem Bedřicha Smetany v kontextu jeho ostatních zpěvoher či dokonce v kontextu celé české operní tvorby, zda a jak obstojí před bezprostředností Prodané nevěsty, před lyrikou a jímavostí Dvořákovy Rusalky či před emotivitou a dramatičností oper Leoše Janáčka, nejsou a priori na místě – vždy bude záležet na úhlu pohledu, z nějž se Libuše či kterákoli jiná proslavená česká opera hodnotí. Úhel pohledu, který Libuši přísluší nejpřirozeněji, je dán již samotným záměrem jejího autora a z něj plynoucí tradicí.
  Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních příležitostech, týkajících se života české společnosti, která se po roce 1860 začala v rovině kulturní, politické i hospodářské výrazně a hmatatelně emancipovat. Takovou příležitostí se stalo pro českou společnost nesmírně významné otevření Národního divadla, v roce 1881 nejprve dočasné a o dva roky později definitivní. Událost, která v symbolické rovině široce přesáhla úzký svět českého divadelnictví a stala se jednou z podstatných předzvěstí pozdějšího dosažení samostatnosti v roce 1918. Sté výročí založení Československé republiky je tedy dnes pochopitelně zásadním momentem i pro samotné Národní divadlo a uvedení nové inscenace Libuše samozřejmým příspěvkem Národního divadla k tomuto jubileu.
  Žánrových označení, jimiž se snažíme Libuši charakterizovat, existuje více a jedním z nich může být i „scénický rituál smíru a očisty“. Od počátku Smetana v Libuši konflikty a protiklady nevyhrocuje, jak by se od operního dramatika očekávalo, nýbrž záměrně hledá cestu k jejich včasnému smírnému řešení. Ať již jde o hlavní dějotvorný spor dvou bratří o otcovské dědictví či protiklady mezi mužem a ženou, přísnou spravedlností a vstřícnou laskavostí, mezi původem „z lidu“ a původem „urozeným“, mezi motivy světla a tmy, ohně a vody, vždy jsou tyto konflikty ve Smetanově opeře smiřovány v ústřední postavě kněžny Libuše, která není jen bájnou panovnicí, věštící Čechům slávu, nýbrž především očistným mytickým symbolem ženství a mateřství, mírnosti a pokojného života.

  Orchestr a sbor Národního divadla, Kühnův smíšený sbor, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, Balet Opery Národního divadla.

  Textové a hudební úpravy:

  Autor libreta : Josef Wenzig, Ervín Špindler

  Inscenátoři:

  Dirigent : Jaroslav Kyzlink, Jan Chalupecký
  Dramaturgie : Ondřej Hučín
  Kostýmy : Kateřina Štefková
  Hudební nastudování : Jaroslav Kyzlink
  Režie : Jan Burian
  Sbormistr : Pavel Vaněk
  Scéna : Daniel Dvořák

  Role:

  Libuše : Dana Burešová, Iveta Jiříková
  Přemysl ze Stadic : Adam Plachetka, Svatopluk Sem
  Chrudoš od Otavy : František Zahradníček, Miloš Horák
  Šťáhlav na Radbuze : Aleš Briscein, Jaroslav Březina
  Lutobor z Dobroslavského Chlumce : Peter Mikuláš, Jiří Sulženko
  Radovan od Kamena Mosta : Roman Janál, Jiří Brückler
  Krasava : Maria Kobielska, Petra Alvarez Šimková
  Radmila : Kateřina Jalovcová, Stanislava Jirků
  První žnec : Magdaléna Malá, Eva Kývalová
  Druhý žnec : Lucie Hájková, Olessia Baranová
  Třetí žnec : Yvona Škvárová, Irina Rurac
  Čtvrtý žnec : Václav Lemberk, Vít Šantora

  Spolupracovali:

  Asistent dirigenta : Jan Bubák
  Animace : Vít Pavlů
  Asistent režie : Veronika Staňková
  Pohybová spolupráce : Petr Zuska
  Hudební příprava : Iryna Roměnska, Zdeněk Klauda, Bronislav Procházka
  II. dirigent : Jan Chalupecký
  Hlavní inspicient : Jiří Janeček
  Jevištní mistr : Lubor Kvaček, Petr Šebek, Petr Darda
  Mistr světel : Radek Duška
  Mistr zvuku : Emil Boháček
  Nápověda : Lenka Šmídová
  Produkce : Růžena Brabcová
  Režijní spolupráce : Petr Zuska
  Umělecký ředitel výroby : Martin Černý
  Vedoucí baletu Opery Národního divadla : Eva Horáková
  Vedoucí garderoby : Jaroslava Weishauptová
  Vedoucí maskérny : Monika Šonková
  Vedoucí jevištního provozu : Petr Pleva, Jiří Michálek
  Vedoucí výroby dekorací : Stanislav Hrdlička
  Vedoucí výroby kostýmů a vlásenek : Aleš Frýba

  Seznam představení