loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Ludwig van Beethoven

   

  Datum narození:

  15.12.1770

  Datum úmrtí:

  26.03.1827

  Životopis:

  Německý hudební skladatel, narodil se v Bonnu, zemřel ve Vídni. Jeho hudební nadání se projevovalo už od dětství, které ale nebylo příliš šťastné. Jeho otec, dvorní tenorista, propadl alkoholu a talent syna zneužíval jako zdroj příjmů. Od 9 let se mladý Beethoven vzdělával u bonnského varhaníka a vedoucího kurfiřtského divadla Ch. G. Neffeho, kterého později zastupoval ve funkci chrámového varhaníka a ve 13 letech již publikoval své první dílo. Od r. 1792 žil trvale ve Vídni, kde studoval u významných skladatelů (Haydn, Salieri, Albrechtsberger). Sám si doplňoval i všeobecné vzdělání, zajímal se o historii, filozofii, politické a kulturní otázky.
  Díky své oblibě a finanční podpoře aristokracie mohl celý život zůstat svobodným umělcem. Ještě před třicátým rokem se u něho začaly projevovat problémy se sluchem, zanedlouho zcela ohluchl. Jeho genialita mu však umožnila vytvořit největší hudební díla v době, kdy byl již hluchý. Jeho osobní život nebyl příliš šťastný. Po ztrátě sluchu se stáhl z veřejného života a komponoval v soukromí. Jeho jedinou láskou a celoživotní partnerkou byla hudba. Koncem roku 1836 onemocněl zánětem pohrudnice, později se přidala ještě nemoc jater. Těžce nemocný skladatel zemřel na jaře 1827 ve věku 57 let. Na jeho pohřeb ve Vídni přišlo kolem 20 000 lidí.
  Nejobsáhlejší celek Beethovenova díla tvoří 9 symfonií – nejznámější č. 3 Es dur Eroica, č. 5 c moll Osudová, č. 6 F dur Pastorální nebo č. 9 d moll, jejíž závěrečná čtvrtá věta je známá jako Óda na radost na báseň Friedricha Schillera. Dále zkomponoval 32 klavírních sonát, 10 sonát pro klavír a housle, 5 klavírních koncertů a nespočet komorních skladeb, církevní a kantátová díla. Jedinou Beethovenovou operou je Fidelio z roku 1805. Jde o vrcholné dramatické dílo se silným a věčným tématem lidské touhy po svobodě.

  Je autorem titulů:

  Andante favorit (Koncert)
  Árie Rocca z opery Fidelio (Koncert)
  Devátá symfonie d moll (Koncert)
  Egmont (Koncert)
  Fidelio (Opera)
  Finále z opery Fidelio (Koncert)
  IV. věta ze 7. symfonie A dur (Ostatní)
  Koncert C dur pro klavír a orchestr (Koncert)
  Koncert c moll pro klavír a orchestr s kadencí od Antona Rubinštejna (Koncert)
  Koncert D dur pro housle a orchestr (Koncert)
  Kristus na hoře Olivetské (Opera)
  Largo z koncertu D dur (Koncert)
  Leonora I, předehra op. 138 (Koncert)
  Ouvertura Leonora III (Koncert)
  Pátá symfonie (Osudová) (Koncert)
  Prometheus (Balet)
  Recitativ a árie z opery Fidelio (Koncert)
  Romance F dur (Koncert)
  Romance G dur (Koncert)
  Sonata apassionata (Koncert)
  Trio c moll (Koncert)

  Textové a hudební úpravy:

  Koriolan premiéra: sezona 1886/1887 - hudba
  Egmont premiéra: sezona 1891/1892 - hudba
  Graffiti premiéra: sezona 2009/2010 - hudba
  Ballettissimo premiéra: sezona 2014/2015 - hudba
  Vertigo premiéra: sezona 2015/2016 - hudba
  Kauza Prométheus... a jiné příběhy (Taneční centrum Praha) premiéra: sezona 2017/2018 - hudba
  Gods and Dogs premiéra: sezona 2019/2020 - hudba
  Kylián – Mosty času premiéra: sezona 2019/2020 - hudba
  Petr Pan (Bohemia Balet) premiéra: sezona 2019/2020 - hudba

  Seznam představení