loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Adolf Melichar

   

  Životopis:

  Adolf Melichar ( nar. 1967) vystudoval Pražskou konzervatoø (hru na varhany u Jiøího Ropka a dirigování u Pøemysla Charváta) a HAMU (dirigování u Radomila Elišky a Františka Vajnara). Ještì bìhem studií pracoval s nìkolika neprofesionálními hudebními tìlesy (Kladenský symfonický orchestr, Vysokoškolský umìlecký sbor ad.), s nimiž absolvoval také úspìšné zahranièní zájezdy. Po absolutoriu HAMU byl korepetitorem a pomocným sbormistrem v Hudebním divadle v Karlínì. V roce 1999 zaèal spolupracovat se Státní operou Praha, nejprve jako korepetitor, od sezony 2001/2002 jako sbormistr. Od záøí 2015 je šéfsbormistrem Sboru Státní opery.

  Aktualizace leden 2018

  Vedoucí funkce v ND:

  Šéfsbormistr (sezona 2015/2016)
  Šéfsbormistr (sezona 2016/2017)
  Šéfsbormistr (sezona 2017/2018)
  Šéfsbormistr (sezona 2018/2019)
  Šéfsbormistr (sezona 2019/2020)

  Inscenátor:

  Madama Butterfly premiéra: sezona 1984/1985 - sbormistr
  Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
  Die Fledermaus (Netopýr) premiéra: sezona 1991/1992 - sbormistr
  Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
  Aida (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Carmen (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Cavalleria rusticana – I pagliacci (Sedlák kavalír – Komedianti) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr, sbormistr
  Il Trovatore (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Kouzelná flétna (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  La Bohéme (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  La traviata (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia)-(SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Mignon premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Nabucco (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Otello (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Rusalka (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Tosca (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Tøi Pintové premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Turandot (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
  Don Carlo premiéra: sezona 2012/2013 - sbormistr
  Válka s mloky premiéra: sezona 2012/2013 - sbormistr
  Tannhäuser premiéra: sezona 2013/2014 - sbormistr
  Vlaštovka (La Rondine) premiéra: sezona 2013/2014 - sbormistr
  Jeníèek a Maøenka premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
  Mefistofeles premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
  Elektra premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
  Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
  Norma premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
  Romeo a Julie premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
  Faustovo prokletí premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
  Krakatit premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
  Lohengrin premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
  Orfeus v podsvìtí premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
  Tosca premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
  Billy Budd premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
  Donna Diana premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
  Nabucco premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
  66 sezón premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
  Fidelio premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
  Jonny vyhrává premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
  Vánoèní koncert Státní opery premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
  Lolita premiéra: sezona 2019/2020 - sbormistr
  Slavnostní galakoncert ke znovuotevøení Státní opery premiéra: sezona 2019/2020 - sbormistr
  La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Madama Butterfly (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Netopýr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
  Aida (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
  Nabucco (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
  Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Turandot (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
  Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
  Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - dirigent, sbormistr
  Circus Terra (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
  Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
  Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
  Hamlet (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
  Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
  Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - sbormistr
  Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - dirigent, sbormistr
  La boheme (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - sbormistr
  Béatrice et Bénédict (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
  Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
  Dimitrij (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
  Nížina (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
  La roulette (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
  Lucia di Lammermoor (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
  Piková dáma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
  Rusalka (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
  Candide (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
  Lazebník sevillský (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
  Sicilské nešpory (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
  La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - sbormistr
  Prsy Tirésiovy (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - sbormistr
  Bludný Holanïan (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
  Helene (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
  La boheme (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
  Nuit persane (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
  Peer Gynt (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
  Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
  Death in Venice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
  Otello (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
  Vivat opereta! (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
  Don Quichotte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2009/2010 - sbormistr
  Lucia di Lammermoor (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2010/2011 - sbormistr
  Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2010/2011 - sbormistr
  Tøi Pintové (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2011/2011 - sbormistr

  Spolupráce na inscenacích:

  Žádný èlovìk premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr nahrávky
  Èarostøelec (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
  Dorian Gray (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
  Es war einmal (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
  Oèekávání (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
  Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
  Ariana a Modrovous (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - asistent sbormistra
  Faidra (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - hudební pøíprava
  Polský žid (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - asistent sbormistra
  Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - ii. dirigent , asistent dirigenta, asistent sbormistra, hudební pøíprava
  Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent dirigenta, hudební pøíprava
  Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent dirigenta, hudební pøíprava
  Hamlet (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent sbormistra
  Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - hudební pøíprava
  Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - asistent dirigenta
  Manon Lescaut (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - 2. sbormistr

  Role:

  Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - Pianista

  Seznam pøedstavení