loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Adolf Melichar

 

Životopis:

Adolf Melichar ( nar. 1967) vystudoval Pražskou konzervatoø (hru na varhany u Jiøího Ropka a dirigování u Pøemysla Charváta) a HAMU (dirigování u Radomila Elišky a Františka Vajnara). Ještì bìhem studií pracoval s nìkolika neprofesionálními hudebními tìlesy (Kladenský symfonický orchestr, Vysokoškolský umìlecký sbor ad.), s nimiž absolvoval také úspìšné zahranièní zájezdy. Po absolutoriu HAMU byl korepetitorem a pomocným sbormistrem v Hudebním divadle v Karlínì. V roce 1999 zaèal spolupracovat se Státní operou Praha, nejprve jako korepetitor, od sezony 2001/2002 jako sbormistr. Od záøí 2015 je šéfsbormistrem Sboru Státní opery.

Aktualizace leden 2018

Vedoucí funkce v ND:

Šéfsbormistr (sezona 2015/2016)
Šéfsbormistr (sezona 2016/2017)
Šéfsbormistr (sezona 2017/2018)
Šéfsbormistr (sezona 2018/2019)
Šéfsbormistr (sezona 2019/2020)

Inscenátor:

Madama Butterfly premiéra: sezona 1984/1985 - sbormistr
Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
Die Fledermaus (Netopýr) premiéra: sezona 1991/1992 - sbormistr
Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
Aida (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Carmen (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Cavalleria rusticana – I pagliacci (Sedlák kavalír – Komedianti) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr, sbormistr
Il Trovatore (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Kouzelná flétna (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
La Bohéme (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
La traviata (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia)-(SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Mignon premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Nabucco (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Otello (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Rusalka (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Tosca (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Tøi Pintové premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Turandot (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - sbormistr
Don Carlo premiéra: sezona 2012/2013 - sbormistr
Válka s mloky premiéra: sezona 2012/2013 - sbormistr
Tannhäuser premiéra: sezona 2013/2014 - sbormistr
Vlaštovka (La Rondine) premiéra: sezona 2013/2014 - sbormistr
Jeníèek a Maøenka premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
Kouzelná flétna premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
Mefistofeles premiéra: sezona 2014/2015 - sbormistr
Elektra premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
Norma premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
Romeo a Julie premiéra: sezona 2015/2016 - sbormistr
Faustovo prokletí premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
Krakatit premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
Lohengrin premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
Orfeus v podsvìtí premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
Tosca premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr
Billy Budd premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
Donna Diana premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
Nabucco premiéra: sezona 2017/2018 - sbormistr
66 sezón premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
Fidelio premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
Jonny vyhrává premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
Vánoèní koncert Státní opery premiéra: sezona 2018/2019 - sbormistr
Lolita premiéra: sezona 2019/2020 - sbormistr
Slavnostní galakoncert ke znovuotevøení Státní opery premiéra: sezona 2019/2020 - sbormistr
La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Madama Butterfly (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Netopýr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
Aida (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
Nabucco (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Turandot (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - dirigent, sbormistr
Circus Terra (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
Hamlet (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - sbormistr
Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - sbormistr
Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - dirigent, sbormistr
La boheme (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - sbormistr
Béatrice et Bénédict (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
Dimitrij (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
Nížina (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2003/2004 - sbormistr
La roulette (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
Lucia di Lammermoor (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
Piková dáma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
Rusalka (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2004/2005 - sbormistr
Candide (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
Lazebník sevillský (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
Sicilské nešpory (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2005/2006 - sbormistr
La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - sbormistr
Prsy Tirésiovy (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - sbormistr
Bludný Holanïan (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
Helene (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
La boheme (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
Nuit persane (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
Peer Gynt (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - sbormistr
Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
Death in Venice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
Otello (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
Vivat opereta! (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - sbormistr
Don Quichotte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2009/2010 - sbormistr
Lucia di Lammermoor (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2010/2011 - sbormistr
Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2010/2011 - sbormistr
Tøi Pintové (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2011/2011 - sbormistr

Spolupráce na inscenacích:

Žádný èlovìk premiéra: sezona 2016/2017 - sbormistr nahrávky
Èarostøelec (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
Dorian Gray (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
Es war einmal (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
Oèekávání (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - hudební pøíprava
Ariana a Modrovous (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - asistent sbormistra
Faidra (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - hudební pøíprava
Polský žid (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - asistent sbormistra
Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - ii. dirigent , asistent dirigenta, asistent sbormistra, hudební pøíprava
Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent dirigenta, hudební pøíprava
Don Giovanni (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent dirigenta, hudební pøíprava
Hamlet (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - asistent sbormistra
Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2001/2002 - hudební pøíprava
Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - asistent dirigenta
Manon Lescaut (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - 2. sbormistr

Role:

Voják a taneènice (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2000/2001 - Pianista

Seznam pøedstavení