loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Ivo Graca

 

Životopis:

Produkèní Opery Národního divadla a Státní opery od 1. 3. 2015 do 31. 10. 2019.

Spolupráce na inscenacích:

Macbeth premiéra: sezona 2014/2015 - produkce
Elektra premiéra: sezona 2015/2016 - produkce
Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - produkce
Romeo a Julie premiéra: sezona 2015/2016 - produkce
Noemova potopa premiéra: sezona 2016/2017 - produkce
Orfeus v podsvìtí premiéra: sezona 2016/2017 - produkce
Tosca premiéra: sezona 2016/2017 - produkce
Wagner–Korngold–Zemlinsky premiéra: sezona 2016/2017 - produkce
Beethoven – Berg – Wagner premiéra: sezona 2017/2018 - produkce
Billy Budd premiéra: sezona 2017/2018 - produkce
Donna Diana premiéra: sezona 2017/2018 - produkce
Nabucco premiéra: sezona 2017/2018 - produkce
Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 2017/2018 - produkce
Fascinace Wagnerem premiéra: sezona 2018/2019 - produkce
Jonny vyhrává premiéra: sezona 2018/2019 - produkce
Láska ke tøem pomeranèùm premiéra: sezona 2018/2019 - produkce
Vánoèní koncert Státní opery premiéra: sezona 2018/2019 - produkce
Zlato Rýna premiéra: sezona 2018/2019 - produkce
Lolita premiéra: sezona 2019/2020 - produkce

Seznam pøedstavení