loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Pavel Eisner

   

  Datum narození:

  16.01.1889

  Datum úmrtí:

  08.07.1958

  Další používaná jména:

  Jan Ort

  Životopis:

  Narozen v Praze, zemřel v Praze. Narodil se v českém prostředí v rodině obchodního jednatele. Po dokončení české reálky v Praze (1906) složil doplňovací maturitu na gymnáziu (1910). Úmysl věnovat se hudbě mu znemožnila vážná choroba sluchu, a tak studoval na pražské německé univerzitě slavistiku, germanistiku a romanistiku (doktorát 1918). Od roku 1914 byl zaměstnán v České obchodní a živnostenské komoře, nakonec jako vedoucí překladatelského oddělení; roku 1939 byl z rasových důvodů penzionován. Zároveň pracoval jako externí redaktor deníku Prager Presse (do 1938) a hojně přispíval do Kmene, Rozprav Aventina, Činu, Literárních novin, Kritického měsíčníku, Svobodného slova a dalších, i zahraničních časopisů. Část svého literárního a překladatelského díla vydával v té době pod pseudonymy i cizími jmény). Po osvobození působil jako nakladatelský redaktor, od roku 1948 žil jako spisovatel a překladatel z povolání. Jeho rozsáhlé, mnohostranné a druhově rozmanité dílo zasahovalo do literatury a zároveň do dalších uměleckých a vědních oborů. Z více než sta rozsáhlejších překladů světové poezie a prózy (celkem z třinácti jazyků) mají vedle německých klasiků (Goethe, Schiller, Büchner, Kleist, Heine, Storm, H.Mann) zvláštní význam překlady Th.Manna a Fr.Kafky. Jako generační druh celé skupiny vynikajících pražských německých spisovatelů (M.Brod, E.E.Kisch, F.Werfel) osvětloval od třicátých let specifické podmínky jejich života i tvorby. Překládal také z češtiny do němčiny; zde se zasloužil o pronikání českých básníků (Březiny, Šaldy, Vrchlického, Sovy, Halase aj.) i prozaiků (Durycha aj.) do německého, a tím také evropského kulturního povědomí. Vedle moderní české lyriky a prózy překládal do němčiny i českou a ostatní slovanskou lidovou slovesnost (Volkslieder der Slawen), českou hudebně vědeckou literaturu (např.o Dvořákovi, Janáčkovi, Foerstrovi aj.) a texty operních libret, oratorií atd. Velmi cenné jsou jeho knihy o češtině; tato tvorba zahrnuje jak veršovanou lyriku (Sonety kněžně,1945), tak esejistiku (Bohyně čeká,1945), zejména však práce oscilující mezi sférou umění a vědeckého výkladu (Chrám a tvrz,1946; Čeština poklepem i poslechem,1948).

  Textové a hudební úpravy:

  Mozart ve Stavovském divadle premiéra: sezona 1936/1937 - překlad
  Úklady a láska premiéra: sezona 1937/1938 - překlad
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1938/1939 - překlad
  Fidelio premiéra: sezona 1951/1952 - překlad
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1956/1957 - překlad
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1958/1959 - překlad
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1961/1962 - překlad
  Fidelio premiéra: sezona 1964/1965 - překlad
  Fidelio premiéra: sezona 1968/1969 - překlad
  Tristan a Isolda (DZN, Ústí nad Labem) premiéra: sezona 1972/1973 - překlad
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1975/1976 - překlad
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1985/1986 - překlad
  Fidelio premiéra: sezona 1988/1989 - překlad
  Fidelio premiéra: sezona 1989/1990 - překlad
  Die Kleinstädter – Maloměšťáci premiéra: sezona 2005/2006 - autor libreta

  Seznam představení