loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Jaroslava Weishauptová

 

Životopis:

Vedoucí garderoby historické budovy Národního divadla.

Spolupráce na inscenacích:

Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - vedoucí garderoby
La traviata premiéra: sezona 1997/1998 - vedoucí garderoby
Brel - Vysockij - Kryl (Sólo pro tøi) premiéra: sezona 2006/2007 - vedoucí garderoby
Labutí jezero premiéra: sezona 2008/2009 - vedoucí garderoby
Jakobín premiéra: sezona 2011/2012 - vedoucí garderoby
Èarodìjùv uèeò / Krabat premiéra: sezona 2012/2013 - vedoucí garderoby
Dvì vdovy premiéra: sezona 2012/2013 - vedoucí garderoby
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
La Bayadere premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
Z mrtvého domu premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
Andrea Chénier premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Juliette (Snáø) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Louskáèek a Myšák Plyšák premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Manon Lescaut premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Sen èarovné noci premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
V rytmu swingu buší srdce mé premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Ballet Hommes Fatals premiéra: sezona 2016/2017 - garderoba
Chvìní premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Chytraèka premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Krakatit premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Lohengrin premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Mìsíc premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Pýcha a pøedsudek premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Štefan Margita Gala 60 premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Louskáèek – Vánoèní pøíbìh premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Marná opatrnost (La Fille mal gardée) premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Maryša premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Maškarní ples premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Timeless premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Werther premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Dalibor premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Kylián – Mosty èasu premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Kytice premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Láska ke tøem pomeranèùm premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Libuše premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Král Oidipús premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
Kylián – Mosty èasu premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
Turandot premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby

Seznam pøedstavení