loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Alice Šlegrová

 

Životopis:

Vedoucí garderoby Stavovského divadla.

Spolupráce na inscenacích:

Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - vedoucí garderoby
Brel - Vysockij - Kryl (Sólo pro tøi) premiéra: sezona 2006/2007 - vedoucí garderoby
Mikve premiéra: sezona 2008/2009 - vedoucí garderoby
Únos ze serailu premiéra: sezona 2010/2011 - vedoucí garderoby
Don Giovanni premiéra: sezona 2011/2012 - vedoucí garderoby
Jedenácté pøikázání aneb Mucholapka premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
Les premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
Valmont premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
Audience u královny premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
Othello, benátský mouøenín premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
Jako bøitva (Nìmcová) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Modrý pták premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Popelka (La cenerentola) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Vítej na svìtì (Baby Balet Praha) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
Absolventské pøedstavení (Taneèní konzervatoø hl. m. Prahy) premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Absolventské pøedstavení 2017 (Taneèní centrum Praha) premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Ballet Hommes Fatals premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Krvavá svatba premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Malá moøská víla premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Mlynáøova opièka premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Poprask v opeøe premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Snìní premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Spalovaè mrtvol premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Tøi sestry premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
Cesta premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Faust premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Figarova svatba premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Noèní sezóna premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Vítejte v Thébách premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Zneuctìní Lukrécie (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
Fidelio premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Kafka: Proces premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Kouzelná zemì premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Misantrop premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Mozart... a ti druzí premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Netrpìlivost srdce premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Promìny premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
TCP Gala premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
Leonce & Lena premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
Obìd u Wittgensteina premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
Sametové baletní gala premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby

Seznam pøedstavení