loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Jiří Frejka

   

  Datum narození:

  06.04.1904

  Datum úmrtí:

  27.10.1952

  Životopis:

  Narozen v Outěchovicích (Velká Chýška – Útěchovice pod Stražištěm) u Pelhřimova, zemřel v Praze. Studoval na Konzervatoři Praha. Divadelní dráhu zahájil jako autor parodistické hříčky Kithairon, kterou uvedla v roce 1923 Scéna adeptů. V polovině 20. let, kdy různé skupiny mladých herců vyjadřovaly svůj generační pocit poválečného životního optimismu divadlem bujaré hravosti, se projevil v čele skupiny konzervatoristů jako nejvynalézavější a nejpodnikavější režisér tohoto mladého divadla. Jeho nastudování her z let 1924–1926 (Jevrejnov: Veselá smrt, 1924; Goll: Pojištění proti sebevraždě, 1925; úprava Molierovy komedie George Dandin s názvem Cirkus Dandin, 1925; anonymní středověká Fraška o mistru Mimínovi a Aristofanova fraška Ženy o Thesmoforiích, hraná s názvem Když ženy něco slaví, 1926) představovala nástup dovádivé, dadaisticky provokující, rozhýbané a roztančené komiky, jež se programově odlišovala od složité psychologie i expresionistické exaltace oficiálních scén.
  K největší systematičnosti a ideové průbojnosti dospěly snahy mladých ve sdružení Devětsil, založeném v roce 1920. Při něm se na konci roku 1925 zásluhou Frejky a J. Honzla ustavilo Osvobozené divadlo, kde na jaře v roce 1926 oba režiséři zahájili řadu svých poetických incenací. Spontánní, hravě nevázaný projev Frejkův se tu však nemohl proti Honzlově systematičnosti prosadit. Proto Frejka na jaře roku 1927 Osvobozené divadlo opustil a založil divadélko Dada, v němž sledoval nejen program destruktivního dadaismu, ale i divadla revuálně satirického a parodizujícího. Uváděl hry poetistické i hry tradičního typu, jež v duchu lyrického poetismu a konstruktivismu oživoval.
  V Moderním studiu (od února 1929), jež navazovalo na Dada, se již plně přiklonil k moderním interpretacím tradičních textů (Shakespeare: Romeo a Julie, 1929) a hledal spojení s širšími kruhy publika. Když kolem roku 1929 končila doba experimentů poetistické avantgardy a mladí umělci přecházeli na větší scény, nastoupil do Národního divadla, kde působil od počátku roku 1930 do srpna 1945.
  Nejdříve zde uváděl hry lyricky snových a hravých poloh (Achard: Marcelina, Nezvalova úprava hry Calderona de la Barcy Schovávaná na schodech, Nezval: Milenci z kiosku, Neveux: Julie aneb snář) a již zde projevil schopnost navázat na tradici hilarovské emocionality a zároveň ji vylehčit metaforickou obrazností z avantgardní poetiky. Podnikal studijní cesty do Francie, Belgie, Rakouska, Anglie a Německa. Širší pole působnosti se mu otevřelo po smrti K. H. Hilara v roce 1935, kdy nový šéf činohry O. Fischer zdůraznil postavení básníka v hierarchii divadelních složek a kdy Frejka získal možnost inscenovat závažná dramatická díla a spoluurčovat profil ND v době vzrůstajícího fašistického nebezpečí.
  Do roku 1935 spadá také jeho cesta do SSSR, kde se na moskevském festivalu sešel s V. Mejercholdem, a dále i počátek pravidelné spolupráce s výtvarníkem F. Tröstrem. Na jejím počátku stojí Frejkova a Lacinova úprava Aristofanovy komedie Ptáci, jež ve Frejkově inscenačním pojetí nabyla protifašistického zaměření. Za nacistické okupace byl jako režisér umělecké levice potlačován. V té době zdůrazňoval ještě více než dříve "múzičnost" svých inscenací, na nichž spolupracovali výtvarník J. Trnka, hudebník M. Ponc a řada dalších.
  Po květnu 1945 byl jmenován uměleckým šéfem a ředitelem Divadla na Vinohradech. V roce 1950 byl přeřazen do Hudebního divadla Karlín. Na podzim roku 1952 ukončil dobrovolně svůj život. Velké zásluhy získal i jako zakladatel Akademie múzických umění (v roce 1945) a jako profesor činoherní režie na Konzervatoři Praha a na Divadelní fakultě AMU. Vedle četných článků a studií vydal např. knihy: Člověk, který se stal hercem,1929; Živé divadlo,1936; O divadlo vskutku národní,1939; Deník Jarmily Horákové,1940; Smích a divadelní maska,1942; Železná doba divadla,1945. Též vydal knihu z jihočeského prostředí "Outěchovice".
  V listopadu 1949 dostal ll. cenu Divadelní žatvy 1949 ve skupině režisérů za inscenaci Gorkého hry Dostigajev a ti druzí. Manžel choreografky Dagmar Vondrové. Pohřben je v Praze v Urnovém háji krematoria Strašnice (STU 6, 2283).

  Je autorem titulů:

  Matiné Věrni zůstaneme (Ostatní)

  Textové a hudební úpravy:

  Maugli premiéra: sezona 1933/1934 - úprava
  Ptáci premiéra: sezona 1933/1934 - úprava
  Zlý jelen premiéra: sezona 1942/1943 - úprava
  Strakonický dudák premiéra: sezona 1943/1944 - úprava

  Inscenátor:

  Černá noc premiéra: sezona 1929/1930 - režie
  Lásky hra osudná premiéra: sezona 1929/1930 - režie
  Marcelina premiéra: sezona 1929/1930 - režie
  Veselohra na mostě premiéra: sezona 1929/1930 - režie
  Docela nepočestně premiéra: sezona 1930/1931 - režie
  Muž s kobylou premiéra: sezona 1930/1931 - režie
  Schovávaná na schodech premiéra: sezona 1930/1931 - režie
  Žena, která si koupila muže premiéra: sezona 1930/1931 - režie
  Milenci z kiosku premiéra: sezona 1931/1932 - režie
  Okénko premiéra: sezona 1931/1932 - režie
  Zástupové premiéra: sezona 1931/1932 - režie
  Jan Hus premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Julie aneb Snář premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Milovaný hlas premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Posel premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Svět bez oken (Zasypaní) premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Isabella na rozcestí premiéra: sezona 1933/1934 - režie, scéna
  Jiří Poděbradský premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Maugli premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Migo z Montparnassu premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Ptáci premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Sestra premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Slípka na zdi premiéra: sezona 1933/1934 - režie
  Cesta květů premiéra: sezona 1934/1935 - režie
  Námořník Sindibád premiéra: sezona 1934/1935 - režie
  Noční služba premiéra: sezona 1934/1935 - režie
  Richard z Bordeaux premiéra: sezona 1934/1935 - režie
  Věrná milenka premiéra: sezona 1934/1935 - režie
  Gero premiéra: sezona 1935/1936 - režie, scéna
  Jezero Ukereve premiéra: sezona 1935/1936 - režie, scéna
  Julius Caesar premiéra: sezona 1935/1936 - režie, scéna
  Píseň Asie premiéra: sezona 1935/1936 - režie
  Veřejný nepřítel premiéra: sezona 1935/1936 - režie
  Vítr a déšť premiéra: sezona 1935/1936 - režie, scéna
  Vzbouření na vsi (Fuente Ovejuna) premiéra: sezona 1935/1936 - režie
  Boris Godunov premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna
  Jak se vám líbí premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna
  Kamaráde, kde jsi? premiéra: sezona 1936/1937 - režie
  Mozart ve Stavovském divadle premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna, režie, scéna
  Paní Studánka premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna
  Revisor premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna
  Sňatek s překážkami premiéra: sezona 1936/1937 - režie, scéna
  Srdce světa premiéra: sezona 1936/1937 - režie
  Most premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Očarovaný život premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Paní Bovaryová premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Pec premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Romeo a Julie premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Zástupové premiéra: sezona 1937/1938 - režie, scéna
  Adamův sen premiéra: sezona 1938/1939 - režie
  Falkenštejn premiéra: sezona 1938/1939 - režie, scéna
  Josef Kajetán Tyl premiéra: sezona 1938/1939 - režie
  Korsár premiéra: sezona 1938/1939 - režie
  Les premiéra: sezona 1938/1939 - režie, scéna
  Loupežník premiéra: sezona 1938/1939 - režie, scéna
  Amfitryon premiéra: sezona 1939/1940 - režie, scéna
  Fraška o paštice a dortu premiéra: sezona 1939/1940 - režie, scéna
  Lhář a jeho rod premiéra: sezona 1939/1940 - režie
  Panama premiéra: sezona 1939/1940 - režie, scéna
  Škola pomluv premiéra: sezona 1939/1940 - režie, scéna
  Štěstí je umění premiéra: sezona 1939/1940 - režie
  Bankrot premiéra: sezona 1940/1941 - režie
  Benátská maškaráda premiéra: sezona 1940/1941 - režie
  Mistrův mistrovský kus premiéra: sezona 1940/1941 - režie
  Pěst premiéra: sezona 1940/1941 - režie
  Zimní pohádka premiéra: sezona 1940/1941 - režie
  Lišák Pseudolus premiéra: sezona 1941/1942 - režie
  Prsten premiéra: sezona 1941/1942 - režie
  Slunečný den premiéra: sezona 1941/1942 - režie
  Veronika premiéra: sezona 1941/1942 - režie
  Caesar premiéra: sezona 1942/1943 - režie
  Gygův prsten premiéra: sezona 1942/1943 - režie
  Nebeský sňatek premiéra: sezona 1942/1943 - režie
  Stanice Gordian premiéra: sezona 1942/1943 - režie
  Zlý jelen premiéra: sezona 1942/1943 - režie
  Císařův mim premiéra: sezona 1943/1944 - režie
  Člověk Odysseus premiéra: sezona 1943/1944 - režie
  Kavalír Páně premiéra: sezona 1943/1944 - režie
  Strakonický dudák premiéra: sezona 1943/1944 - režie

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Jiří Frejka (civilní fotografie)
  Jiří Frejka (civilní fotografie)

  Julius Caesar - 09.06.1936 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)
  Julius Caesar - 09.06.1936 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)

  Romeo a Julie - 25.06.1938 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)
  Romeo a Julie - 25.06.1938 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)

  Romeo a Julie - 25.06.1938 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)
  Romeo a Julie - 25.06.1938 (František Tröster, Jiří Frejka - scéna)