loading
 
Zvolte žánr:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Robert Holzer

 

Datum narození:

07.06.1859

Datum úmrtí:

23.09.1938

Životopis:

Dekoraèní malíø a krajináø. Narozen v Prostìjovì, zemøel v Praze. 1875 studoval na výtvarné akademii ve Vídni, 1875-1880 se vzdìlával ve vídeòských dílnách na výrobu dekorací, 1880-1883 pùsobil jako dekoraèní malíø Theater an der Wien. Byl divadelním malíøem v Prozatímním divadle, 1883-1924 v ND (od 1922 šéf výpravy). Jeho výpravy se vyznaèovaly barevnou svìžestí a znaèným sklonem k vnìjší pùsobivosti. Pracoval též podle návrhù a za osobní spolupráce výtvarníkù "generace ND" (Aleš, Ženíšek, Hynais aj.).

Inscenátor:

Afrièanka premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Figarova svatba premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Karel Škréta premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Makbeth premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Nevìsta messinská premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Salomena premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Zábavní vlak premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
Don Juan premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Nìmá z Portici premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Popelka premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Svatojanské proudy premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Umrlèí hlava premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Velký sen premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
Excelsior premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Královna ze Sáby premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Krištof Kolumbus premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Mefistofeles premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Ruslan a Ludmila premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Theodora premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
Dalibor premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Etienne Marcel premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Flik a Flok premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Jan Výrava premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Jiøíkovo vidìní premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Myrrha premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Vlas premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
Kouzelná flétna premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
Narenta premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
Otello premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
Tajemství premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
Bratøi premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Cesta kolem svìta v 80 dnech premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Eugenij Onìgin premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Fantaska premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Jakobín premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Orfeus v podsvìtí premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Pohádka o nalezeném štìstí premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Prorok premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Zlatý pavouk premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
Asrael premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Èertova stìna premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Ïáblovy pilulky premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Gazdina roba premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Merlin premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Námluvy Pelopovy premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Oidip král premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Rusalka premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Sedm havranù premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
Apoteóza zemské jubilejní výstavy premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
Lejla premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
Svatá Alžbìta premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
Tannhäuser a zápas pìvcù na Wartburce premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
Dítì Tábora premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
Jindøich Urban premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
Kmotr Fricek premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
Strašný dvùr premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
Andrea premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Carùv kurýr premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Cornill Schut premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Ïáblovy pilulky premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Dva šastné dny premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Komedianti premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Kupec benátský premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Piková dáma premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Vasantasena premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Ve stínu závodištì premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
Blaník premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Hanièka premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Madame Sans-Gene premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Manon Lescaut premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Mistøi pìvci norimberští premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Stoja premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Výlet pana Brouèka z mìsíce na výstavu premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
Benvenuto Cellini premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
Bouøe premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
Medici premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
První klient premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
Selské námluvy premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
Brahma premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Gismonda premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Hedy premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Krištof Kolumbus premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Neklan premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Perníková chaloupka premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
Bajaja premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Domácí cvrèek premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Dubrovský premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Marie Calderonová premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Paragrafy na støeše premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Z dob rùžového jitra premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
Carùv kurýr premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Cesta kolem svìta v 80 dnech premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Day-Sin premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Libuše premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Princezna Pampeliška premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Psohlavci premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Radúz a Mahulena premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Šárka premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
Gejša premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
Na veèer Bílé soboty premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
Ples v opeøe premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
Andrea Crini premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Babièka premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Bratøí premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Èert a Káèa premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Fatinica aneb Rusové v harému premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Zjevy duší (Pøízraky) premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
Pád Arkuna premiéra: sezona 1900/1901 - scéna

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. I.)
Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. I.)

Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. II.)
Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. II.)

Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. III.)
Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. III.)

Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. IV.)
Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. IV.)

Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. V.)
Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. V.)

Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (I. jednání)
Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (I. jednání)

Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)
Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)

Libuše - 18.11.1897, Robert Holzer - scéna (I. obraz)
Libuše - 18.11.1897, Robert Holzer - scéna (I. obraz)

Kostýmní a scénické návrhy:

Otello - 07.01.1888, Robert Holzer - návrh dekorace (III. jednání -
Otello - 07.01.1888, Robert Holzer - návrh dekorace (III. jednání - "Velká síò v pevnosti")

Fotogalerie:

Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)
Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)

Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - scéna
Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - scéna

Šárka - 28.12.1897, Robert Holzer - scéna
Šárka - 28.12.1897, Robert Holzer - scéna