loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Jindřich Honzl

   

  Datum narození:

  14.05.1894

  Datum úmrtí:

  20.04.1953

  Životopis:

  Narozen v Humpolci, zemřel v Praze. V letech 1914–1927 byl po absolvování učitelského ústavu zaměstnán jako učitel měšťanských škol. V divadelním životě na sebe poprvé upozornil v letech 1920–1922 jako organizátor a vedoucí proletářského kolektivu Dědrasbor. Po teoretické přípravě a první cestě do SSSR (1925) otevřel spolu s J. Frejkou v únoru 1926 experimentální scénu Osvobozené divadlo a uváděl zde poetické inscenace zejména francouzských a českých moderních básníků. Do Osvobozeného divadla přijal v roce 1927 Voskovce a Wericha s jejich úspěšnou Vest pocket revue a jako režisér spolupracoval na revuálních představeních populární dvojice autorů a moderních klaunů až do násilného uzavření této protifašistické scény v roce 1938. Činnost v Osvobozeném divadle přerušil v letech 1929–1931, kdy byl jako dramaturg a režisér angažován ve Státním divadle Brno.
  V době nacistické okupace musel své veřejné působení omezit a později zcela přerušit. V letech 1939–1941 řídil v Praze komorní Divadélko pro 99, kde uváděl literární montáže ze života velkých českých umělců. Největší ohlas měl Román lásky a cti (1940), pásmo sestavené z dopisů J. Nerudy a K. Světlé. Od 5. 6. 1945 do 30. 9. 1951 působil v činohře Národního divadla. Souběžně s prací v činohře ND řídil také v červenci 1945 ustavené Studio ND.
  V řadě statí se zabýval historií, přítomností a perspektivami ND i teoreticky, podal výstižné charakteristiky řady herců, mj. J. J. Kolára, E. Vojana, M. Hübnerové a V. Vydry. Po odchodu z ND přednášel v divadelním semináři Filozofické fakulty UK a na Divadelní fakultě AMU, pracoval v divadelní sekci Čs.-sovětského institutu, řídil jako první redaktor časopis Sovětské divadlo a neustával ani v činnosti publikační (redigoval časopis Otázky divadla a filmu).

  Vedoucí funkce v ND:

  Náměstek šéfa činohry (sezona 1946/1947)
  Šéf činohry (sezona 1948/1949)
  Šéf činohry (sezona 1949/1950)
  Šéf činohry (sezona 1950/1951)

  Je autorem titulů:

  Projev - na oslavu 31. výročí říjnové revoluce (Ostatní)
  Projev - na paměť výročí popravy Julia Fučíka (Ostatní)
  Proslov (Ostatní)
  Reportáž psaná na oprátce (Činohra)
  Román lásky a cti (Činohra)

  Textové a hudební úpravy:

  Jan Hus premiéra: sezona 1945/1946 - úprava
  Faidra premiéra: sezona 1946/1947 - úprava
  Francouzští komedianti premiéra: sezona 1947/1948 - překlad, překlad
  Hadrián z Římsů premiéra: sezona 1947/1948 - úprava
  Mášenka premiéra: sezona 1947/1948 - překlad
  Městečko na dlani premiéra: sezona 1947/1948 - úprava
  Smraďoch premiéra: sezona 1947/1948 - úprava
  Hadrián z Římsů premiéra: sezona 1948/1949 - úprava

  Inscenátor:

  Alchymista premiéra: sezona 1932/1933 - režie
  Julietta (Snář) premiéra: sezona 1937/1938 - režie
  Tryzna na paměť národního umělce Československa Josefa Hory premiéra: sezona 1944/1945 - režie
  Jan Hus premiéra: sezona 1945/1946 - režie
  Národní hrdina Julius Fučík premiéra: sezona 1945/1946 - režie
  Pražský žid premiéra: sezona 1945/1946 - režie
  Ty, který tu zpíváš nyní premiéra: sezona 1945/1946 - režie, režie, režie, režie, režie, režie, režie, režie, režie
  Učitel a žák premiéra: sezona 1945/1946 - režie
  Faidra premiéra: sezona 1946/1947 - režie
  Krvavá svatba premiéra: sezona 1946/1947 - režie
  Ze života hmyzu premiéra: sezona 1946/1947 - režie
  Nezvěstná premiéra: sezona 1947/1948 - režie
  Revisor premiéra: sezona 1947/1948 - režie
  Josefina premiéra: sezona 1948/1949 - režie
  Maloměšťáci (Měšťáci) premiéra: sezona 1948/1949 - režie
  Maryša premiéra: sezona 1948/1949 - režie
  Moskevský charakter premiéra: sezona 1949/1950 - režie
  Veliká tavba premiéra: sezona 1949/1950 - režie

  Role:

  50 let Moskevského uměleckého divadla premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Projev - na oslavu 31. výročí říjnové revoluce premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Projev - na paměť výročí popravy Julia Fučíka premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Revisor - 18.02.1948, režisér Jindřich Honzl při zkoušce
  Revisor - 18.02.1948, režisér Jindřich Honzl při zkoušce