loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Rudolf Karel

   

  Datum narození:

  09.11.1880

  Datum úmrtí:

  06.03.1945

  Životopis:

  Český skladatel a dirigent. Narodil se v Plzni, zemřel v Terezíně. Po osvobození nebyly jeho tělesné pozůstatky zjištěny, odpočívá mezi čestnými obětmi na Národním hřbitově. 1899–1903 studoval práva na univerzitě v Praze, ta však nedokončil a věnoval se hudbě. 1901-04 studoval na pražské konzervatoři (u K. Knittla, J. Kličky, K. Steckera, K. Hoffmeistra, pak i skladbu u A. Dvořáka). 1914-20 působil v Rusku, kde 1918 vstoupil do čs. legií a dirigoval jejich symfonický orchestr. 1923-40 působil jako pedagog na pražské konzervatoři. Pro ilegální protifašistickou činnost byl v březnu 1943 zatčen, vězněn zprvu na Pankráci, od února 1945 v Terezíně. Komponoval i v internaci.
  Autor oper (Ilseino srdce 1909, Smrt kmotřička 1928-32, Tři vlasy děda Vševěda 1944-45), orchestrálních děl (Renesanční symfonie 1912, symfonické básně Ideály 1906-09 a Démon 1918-20, Jarní symfonie 1935-38, Revoluční předehra 1938-41), skladeb komorních (tři smyčcové kvartety 1902-03, 1907-13, 1935-36, Nonet 1945) a klavírních, vokální a jiné tvorby.

  Personální archivní složka sign. P 1468 (K) obsahuje:
  - výstřižky z tisku na téma život a smrt R. Karla
  - korespondenci skladatele a Národního divadla o zapůjčení notového materiálu Smrti kmotřičky, datováno pozdní 30. léta 20. stol.
  - parte, kondolence

  Je autorem titulů:

  Ilseino srdce (Opera)
  Smrt kmotřička (Opera)
  Tři vlasy děda Vševěda (Opera)

  Textové a hudební úpravy:

  Tři vlasy děda Vševěda premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta

  Seznam představení