loading
 
Zvolte typ představení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

Jiří Němeček - choreograf a šéf baletu

 

Datum narození:

12.04.1924

Datum úmrtí:

29.07.1991

Životopis:

Narozen v Říčanech (u Prahy). První baletní lekce dostával jako osmiletý v říčanské škole u L.Slabé a poté u B.Szynglarského. Ve studiích pokračoval v Praze u F.Bubly a J.Nikolské (1938-1942), od níž získal pevné základy klasické ruské školy. V ND vystoupil poprvé v roce 1939 jako externista. V letech 1940-1942 byl angažován v Tylově divadle v Nuslích, v sezóně 1942/1943 se stal řádným členem baletního sboru ND. V rámci totálního nasazení byl v sezóně 1943/1944 přeřazen do německého Městského divadla ve Vratislavi (Polsko). Po osvobození nastoupil opět v ND, ale již po dvou měsících odešel jako sólista posílit nově se konstituující české divadlo v Opavě, které vedl J.Škoda. V roce 1946 se zde stal vedoucím baletního souboru. V roce 1948 přijal Psotovu nabídku a přešel do Státního divadla Brno (1948-1951), kde působil jako taneční sólista a choreograf operety. V letech 1951-1957 pracoval jako šéf baletu v Plzni. 1.3.1957-1970 byl šéfem baletu ND. Ve svazku ND zůstal i po roce 1970 jako choreograf, současně navázal vedlejší pracovní poměr v Hudebním divadle Karlín (1971-1977) jako šéf baletu a choreograf. V letech 1974-1977 stál v čele baletu Státního divadla Brno a pro tuto dobu byl uvolněn z ND na neplacenou dovolenou. V roce 1977 se opět vrátil do ND jako choreograf, v této funkci setrval až do roku 1979, kdy byl znovu jmenován šéfem baletu ND. 30.9.1990 odešel do důchodu. Významná je i jeho pedagogická činnost jako externího učitele choreografie na Taneční katedře Hudební fakulty AMU, kde působil od roku 1969. V roce 1972 obdržel cenu za současnou choreografii na Mezinárodní baletní soutěži ve Varně, kde dlouho působil i jako člen jury. Manžel tanečnice ND Elvíry Němečkové, otec tanečníka ND Jiřího Němečka ml., Elvíra Němečková ml. je jeho vnučkou.

Vedoucí funkce v ND:

Šéf baletu (sezona 1956/1957)
Šéf baletu (sezona 1957/1958)
Šéf baletu (sezona 1958/1959)
Šéf baletu (sezona 1959/1960)
Šéf baletu (sezona 1960/1961)
Šéf baletu (sezona 1961/1962)
Šéf baletu (sezona 1962/1963)
Šéf baletu (sezona 1963/1964)
Šéf baletu (sezona 1964/1965)
Šéf baletu (sezona 1965/1966)
Šéf baletu (sezona 1966/1967)
Šéf baletu (sezona 1967/1968)
Šéf baletu (sezona 1968/1969)
Šéf baletu (sezona 1969/1970)
Šéf baletu (sezona 1978/1979)
Šéf baletu (sezona 1979/1980)
Šéf baletu (sezona 1980/1981)
Šéf baletu (sezona 1981/1982)
Šéf baletu (sezona 1982/1983)
Šéf baletu (sezona 1983/1984)
Šéf baletu (sezona 1984/1985)
Šéf baletu (sezona 1985/1986)
Šéf baletu (sezona 1986/1987)
Šéf baletu (sezona 1987/1988)
Šéf baletu (sezona 1988/1989)
Šéf baletu (sezona 1989/1990)

Textové a hudební úpravy:

Náměsíčná premiéra: sezona 1962/1963 - úprava

Inscenátor:

Popelka premiéra: sezona 1951/1952 - choreografie
Libuše (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - choreografie
Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - choreografie, režie
Labutí jezero premiéra: sezona 1954/1955 - choreografie
Rusalka premiéra: sezona 1954/1955 - choreografie
Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1955/1956 - choreografie, režie
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
Honzovo království premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
Mládí (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie, režie
Sluha dvou pánů premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie, režie
Othello premiéra: sezona 1958/1959 - choreografie, režie
Vojcek premiéra: sezona 1958/1959 - choreografie
Mládí premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie, režie
Rusalka premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie
Svätopluk premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie
Kamenný kvítek premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie, režie
Nepokoření premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie
Příběh opravdového člověka premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie
Romeo a Julie premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie, režie
Slavnostní matiné na počest 80. narozenin Marie Majerové premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie
Tajemství premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie
Láska ke třem pomerančům premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie
Marnotratný syn premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
Náměsíčná premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
Rapsódie v modrém premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
Romeo, Julie a tma premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie
Dimitrij premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie
Labutí jezero premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie, režie
Svědomí premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie, režie
Pochodeň Prométheova premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie
Popelka premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie
Poslední pampeliška premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie, režie
Coppélia premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
Polovecké tance premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
Slovanské tance č. 9 - 16 premiéra: sezona 1965/1966 - režie
Sylfidy premiéra: sezona 1965/1966 - režie
Šeherezáda premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
Čert a Káča premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
Červená Karkulka premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
Žvanivý slimejš premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
Medusa premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
Meteor premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
Othello premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
Výlety páně Broučkovy premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie
Bloudění Odysseovo premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie, režie
Hry o Marii premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie, choreografie, choreografie, choreografie
Jakobín premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie
Její pastorkyňa premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie
Z pohádky do pohádky premiéra: sezona 1968/1969 - režie
Eugen Oněgin premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie
Kupec benátský premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie
Podivuhodný mandarin premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie, režie
Signorina Gioventu premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie, režie
Vojna a mír premiéra: sezona 1970/1971 - choreografie
Don Juan premiéra: sezona 1971/1972 - choreografie
Polovecké tance premiéra: sezona 1972/1973 - choreografie
Šeherezáda premiéra: sezona 1972/1973 - choreografie
Rigoletto premiéra: sezona 1973/1974 - choreografie
Matčino pole (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1977/1978 - režie, choreografie
Mládí premiéra: sezona 1977/1978 - choreografie
Návraty ke krásám premiéra: sezona 1978/1979 - choreografie, režie
Čarostřelec premiéra: sezona 1979/1980 - choreografie
Kamenný kvítek premiéra: sezona 1980/1981 - choreografie, režie
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra: sezona 1981/1982 - choreografie
Čert a Káča premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie
Labutí jezero premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie, režie
Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie
Baletní koncert premiéra: sezona 1983/1984 - režie, režie, režie, režie, režie, režie
Libuše premiéra: sezona 1983/1984 - choreografie
Baletní matiné premiéra: sezona 1984/1985 - choreografie
Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1984/1985 - choreografie
Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1985/1986 - choreografie
Falstaff premiéra: sezona 1985/1986 - choreografie
Armida premiéra: sezona 1986/1987 - choreografie
Baletní matiné k příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1986/1987 - choreografie, choreografie

Spolupráce na inscenacích:

Labutí jezero premiéra: sezona 1954/1955 - asistent choreografie
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra: sezona 1958/1959 - pohybová spolupráce
Carmen ou La tragédie de Don José premiéra: sezona 1996/1997 - asistent režie

Role:

Jižní slavnost premiéra: sezona 1941/1942 - Námořník
Ples kadetů (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1949/1950 - Kadeti
Symfonie života (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1949/1950 - Věta první - lidská práce, Věta druhá - boj za pokrok
Labutí jezero (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1950/1951 - Lovci
Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - Merkutio
Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1955/1956 - Vlček, Zbojnické tance, Tanec pastýřů a zbojníků, V VI. obraze tančí
Sluha dvou pánů premiéra: sezona 1957/1958 - Federigo
Othello premiéra: sezona 1958/1959 - Cassio

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Jiří Němeček (civilní fotografie)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Jiří Němeček (civilní fotografie)
(foto: Jaromír Svoboda)

Jiří Němeček (civilní fotografie); foto: ČTK
Jiří Němeček (civilní fotografie); foto: ČTK