loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Pavel Pokorný

   

  Datum narození:

  26.04.1935

  Datum úmrtí:

  02.08.2005

  Životopis:

  Dirigent a sbormistr. Narozen v Praze. Studoval na AMU u R. Brocka, A. Klímy a V. Smetáèka. V letech 1959–1987 pùsobil jako dirigent v Olomouci (v sezonách 1963–1972 zároveò zastával funkci šéfa opery). Dirigoval zde nìkolik èeských premiér. Za zmínku stojí uvedení Musorgského Borise Godunova, kterého poprvé u nás nastudoval v Šostakovièovì instrumentaci. 1986–1989 byl šéfdirigentem Komorní opery Praha, v letech 1990–1994 angažován v Národním divadle jako sbormistr Smetanova divadla, a také jako dirigent (napø. Fidelio, Figarova svatba, Don Carlos). Od r. 1996 pùsobil jako sbormistr Státní opery Praha a pedagogicky též na AMU.

  Textové a hudební úpravy:

  Malíø Mathis (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1970/1971 - pøeklad, úprava

  Inscenátor:

  Libuše premiéra: sezona 1953/1954 - dirigent
  Ariadna (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1965/1966 - dirigent
  Malíø Mathis (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1970/1971 - dirigent
  Lazebník sevillský premiéra: sezona 1975/1976 - sbormistr
  Tosca premiéra: sezona 1980/1981 - sbormistr
  Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - dirigent
  Hubièka premiéra: sezona 1981/1982 - sbormistr
  Èertova stìna premiéra: sezona 1982/1983 - dirigent
  La traviata premiéra: sezona 1982/1983 - sbormistr
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1982/1983 - dirigent
  Madama Butterfly premiéra: sezona 1984/1985 - sbormistr
  Trubadúr premiéra: sezona 1985/1986 - sbormistr
  Zásnuby v klášteøe premiéra: sezona 1986/1987 - sbormistr
  Brouk Pytlík premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
  Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
  Cosi fan tutte premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent, sbormistr
  Don Carlos premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent
  Fidelio premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent
  Trojí pøání aneb Vrtkavosti života premiéra: sezona 1989/1990 - sbormistr
  Hry o Marii premiéra: sezona 1990/1991 - sbormistr, sbormistr, sbormistr, sbormistr
  Únos ze serailu premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, sbormistr
  Vanda premiéra: sezona 1990/1991 - sbormistr
  Vánoèní koncert 1 premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, dirigent, dirigent
  Vánoèní koncert 2 premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, dirigent, dirigent
  Figarova svatba premiéra: sezona 1991/1992 - dirigent
  Choreografie z Nizozemí premiéra: sezona 1991/1992 - dirigent, dirigent
  Rienzi premiéra: sezona 1991/1992 - sbormistr
  Polní mše premiéra: sezona 1995/1996 - dirigent
  Popelka (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - hudební dramaturgie
  Cosi fan tutte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Il trovatore (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Madama Butterfly (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Otello (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Rienzi (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Únos ze serailu (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
  Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
  Netopýr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
  Tannhäuser (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
  Aida (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
  Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
  Nabucco (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
  Nápoj lásky (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1994/1995 - sbormistr
  Boris Godunov (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Káa Kabanová (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Turandot (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
  Její pastorkyòa (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
  La Gioconda (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
  Lohengrin (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
  Turek v Itálii (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
  Don Carlos (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
  Eugen Onìgin (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
  Faust a Markétka (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
  Bubu z Montparnassu (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Èeská mše vánoèní (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Nerone (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
  Èarostøelec (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
  Es war einmal (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
  Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
  Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr

  Spolupráce na inscenacích:

  Šarlatán (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - hudební pøíprava

  Seznam pøedstavení