loading
 
Zvolte žánr:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Pavel Pokorný

 

Datum narození:

26.04.1935

Datum úmrtí:

02.08.2005

Životopis:

Dirigent a sbormistr. Narozen v Praze. Studoval na AMU u R. Brocka, A. Klímy a V. Smetáèka. V letech 1959–1987 pùsobil jako dirigent v Olomouci (v sezonách 1963–1972 zároveò zastával funkci šéfa opery). Dirigoval zde nìkolik èeských premiér. Za zmínku stojí uvedení Musorgského Borise Godunova, kterého poprvé u nás nastudoval v Šostakovièovì instrumentaci. 1986–1989 byl šéfdirigentem Komorní opery Praha, v letech 1990–1994 angažován v Národním divadle jako sbormistr Smetanova divadla, a také jako dirigent (napø. Fidelio, Figarova svatba, Don Carlos). Od r. 1996 pùsobil jako sbormistr Státní opery Praha a pedagogicky též na AMU.

Textové a hudební úpravy:

Malíø Mathis (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1970/1971 - pøeklad, úprava

Inscenátor:

Libuše premiéra: sezona 1953/1954 - dirigent
Ariadna (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1965/1966 - dirigent
Malíø Mathis (Divadlo Oldøicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1970/1971 - dirigent
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1975/1976 - sbormistr
Tosca premiéra: sezona 1980/1981 - sbormistr
Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - dirigent
Hubièka premiéra: sezona 1981/1982 - sbormistr
Èertova stìna premiéra: sezona 1982/1983 - dirigent
La traviata premiéra: sezona 1982/1983 - sbormistr
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1982/1983 - dirigent
Madama Butterfly premiéra: sezona 1984/1985 - sbormistr
Trubadúr premiéra: sezona 1985/1986 - sbormistr
Zásnuby v klášteøe premiéra: sezona 1986/1987 - sbormistr
Brouk Pytlík premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - sbormistr
Cosi fan tutte premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent, sbormistr
Don Carlos premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent
Fidelio premiéra: sezona 1989/1990 - dirigent
Trojí pøání aneb Vrtkavosti života premiéra: sezona 1989/1990 - sbormistr
Hry o Marii premiéra: sezona 1990/1991 - sbormistr, sbormistr, sbormistr, sbormistr
Únos ze serailu premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, sbormistr
Vanda premiéra: sezona 1990/1991 - sbormistr
Vánoèní koncert 1 premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, dirigent, dirigent
Vánoèní koncert 2 premiéra: sezona 1990/1991 - dirigent, dirigent, dirigent
Figarova svatba premiéra: sezona 1991/1992 - dirigent
Choreografie z Nizozemí premiéra: sezona 1991/1992 - dirigent, dirigent
Rienzi premiéra: sezona 1991/1992 - sbormistr
Polní mše premiéra: sezona 1995/1996 - dirigent
Popelka (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - hudební dramaturgie
Cosi fan tutte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Il trovatore (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
La traviata (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Madama Butterfly (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Otello (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Rienzi (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Únos ze serailu (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - sbormistr
Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
Netopýr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
Tannhäuser (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - sbormistr
Aida (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
Nabucco (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1993/1994 - sbormistr
Nápoj lásky (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1994/1995 - sbormistr
Boris Godunov (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Káa Kabanová (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Turandot (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1995/1996 - sbormistr
Její pastorkyòa (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
La Gioconda (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
Lohengrin (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
Turek v Itálii (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - sbormistr
Don Carlos (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
Eugen Onìgin (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
Faust a Markétka (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - sbormistr
Bubu z Montparnassu (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Carmen (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Èeská mše vánoèní (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Nerone (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - sbormistr
Èarostøelec (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
Es war einmal (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
Robert ïábel (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr
Trubadúr (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1999/2000 - sbormistr

Spolupráce na inscenacích:

Šarlatán (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - hudební pøíprava

Seznam pøedstavení