loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Karel Sabina

   

  Datum narození:

  29.12.1813

  Datum úmrtí:

  09.11.1877

  Životopis:

  Narozen v Praze, zemřel v Praze. Studoval na staroměstském Akademickém gymnáziu, 1831-1833 na tzv. filozofii a na právech, která však nedokončil. Byl blízkým přítelem K. H. Máchy. Po studiích se krátce živil jako vychovatel ve šlechtických a patricijských rodinách, pak jako spisovatel, publicista a redaktor.
  Pro své názory se opakovaně dostával do konfliktu s policií. Obava před perzekucí ho přiměla 1838 k odchodu do Vídně, kde působil v redakci proněmeckého listu Der Adler. Pro liberalisticky orientované články byl však policejně donucen opustit město a vrátit se do Prahy. 1845 se stal členem tajného politického spolku s protirakouským a republikánským zaměřením Repeal; patřil k předním politikům, kteří organizovali revoluční události 1848. V květnu 1849 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, který mu však byl změněn na 18 let těžkého žaláře. Po amnestii 1857 byl propuštěn a internován v Praze.
  Pokusil se znovu živit literární prací. 1859 se pod tlakem hmotné bídy dal do služeb tajné policie, které dodával zprávy o činnosti v literárním, novinářském a politickém životě. 1866 působil jako dočasný dramaturg Prozatímního divadla, pracoval v Jednotě divadelní. Patřil k prvním, kdo se v Čechách zajímali o dělnické hnutí a snažili se pozvednout sociální uvědomění dělníků. 1870 naznačil vídeňský časopis Vaterland podezření, že je konfidentem policie, ale Sabina se před soudem očistil. 1872 byl na důvěrné schůzce literárních a politických přátel ze spolupráce s policií usvědčen, označen za zrádce národa a přinucen opustit Čechy. Odjel do Drážďan, po návratu se hájil i veřejně (brožurou Obrana proti lhářům a utrhačům), ale důvěry už nenabyl.
  Prozaik, básník, literární i divadelní kritik a historik, autor operních libret a divadelních her; radikálně demokratický politik a publicista.

  Textové a hudební úpravy:

  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1883/1884 - autor libreta
  Starý ženich premiéra: sezona 1883/1884 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1883/1884 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1884/1885 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1887/1888 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1891/1892 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1892/1893 - autor libreta
  Starý ženich premiéra: sezona 1894/1895 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1895/1896 - autor libreta
  Starý ženich premiéra: sezona 1897/1898 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1899/1900 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1902/1903 - autor libreta
  Starý ženich premiéra: sezona 1902/1903 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1908/1909 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1908/1909 - autor libreta
  Koncert ze staročeských písní a úryvků z oper premiéra: sezona 1910/1911 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1915/1916 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1922/1923 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1923/1924 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1924/1925 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1933/1934 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
  Zítek premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1936/1937 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1938/1939 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1943/1944 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1945/1946 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1951/1952 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1952/1953 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1954/1955 - autor libreta
  Prodaná nevěsta (SND Bratislava) premiéra: sezona 1954/1955 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1957/1958 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1960/1961 - autor libreta
  V studni premiéra: sezona 1961/1962 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1963/1964 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1966/1967 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1970/1971 - autor libreta
  Prodaná nevěsta (Konzervatoř Praha) premiéra: sezona 1973/1974 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1982/1983 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1983/1984 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1992/1993 - autor libreta
  Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1997/1998 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1998/1999 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 2004/2005 - autor libreta
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 2008/2009 - autor libreta

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Karel Sabina
  Karel Sabina