loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Jan Seidel

   

  Datum narození:

  25.12.1908

  Datum úmrtí:

  23.06.1998

  Životopis:

  Narozen v Nymburku. V roce 1932 absolvoval ČVUT (obor inženýrské stavitelství a architektura), v sezóně 1934/1935 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté učil na reálném gymnáziu v Praze, ale brzy se zcela věnoval hudbě. Absolvoval oddělení skladby na Konzervatoři Praha u A.Háby (1936-1940) a soukromě se učil u J.B.Foerstra. Spolupracoval s Divadlem Míly Mellanové (od 1936), s Divadlem E.F.Buriana (1936-1938), s Novým divadlem (od 1936) a s Čs.rozhlasem v Praze jako skladatel scénické hudby. V letech 1938-1945 umělecký poradce a režisér gramofonové společnosti Esta, 1945-1953 umělecký ředitel Gramofonových závodů (Supraphon). Věnoval mj.pozornost nahrávkám umělců ND, jež mají dnes již historickou cenu (snímky orchestru ND za řízení O.Jeremiáše,Z.Chalabaly, Z.Folprechta,F.Škvora a J.Charváta se všemi významnými umělci té doby). Podnítil též realizaci úplných nahrávek základních českých oper s umělci ND na desky, které poprvé pronikly na světový trh (Janáčkova Její pastorkyňa,Dvořákova Rusalka, Smetanův Dalibor,Hubička,Prodaná nevěsta,Tajemství aj.). V ND působil od 4.10.1958 do 29.2.1964 ve funkci šéfa opery a od 1.10.1967 do 30.9.1975 jako hlavní dramaturg opery. V letech 1975-1978 pracoval v Čs.rozhlase v Praze. Vedle své mnohotvárné skladatelské tvorby se uplatňoval jako činný organizátor hudebního života (člen ÚV Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, jeho předseda byl od roku 1980; předseda festivalového výboru Pražského jara od roku 1978 aj.).

  Vedoucí funkce v ND:

  Šéf opery (sezona 1958/1959)
  Šéf opery (sezona 1959/1960)
  Šéf opery (sezona 1960/1961)
  Šéf opery (sezona 1961/1962)
  Šéf opery (sezona 1962/1963)
  Šéf opery (sezona 1963/1964)

  Je autorem titulů:

  Da, my s Vami (Koncert)
  Lidé, bděte! (Koncert)
  Lidé, bděte! (III. část Da, my s vami) (Ostatní)
  Vzkaz živým (Koncert)

  Textové a hudební úpravy:

  Naše cesta vítězná (Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého) premiéra: sezona 1960/1961 - hudba
  Slavnostní večer k 25. výročí Vítězného února premiéra: sezona 1972/1973 - hudba
  Mlčenlivá žena premiéra: sezona 1986/1987 - překlad

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Musa Džalil - 23.09.1960 Ladislav Štros, Nazib Gajazovič Žiganov, Věra Soukupová, Jan Seidel<br>(foto: Jaromír Svoboda)
  Musa Džalil - 23.09.1960 Ladislav Štros, Nazib Gajazovič Žiganov, Věra Soukupová, Jan Seidel
  (foto: Jaromír Svoboda)