loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Josef Wenzig

   

  Datum narození:

  18.01.1807

  Datum úmrtí:

  28.08.1876

  Životopis:

  Narozen v Praze, zemřel v Turnově. Jako datum narození bývá někdy uváděno 17.1. Vychován byl německy v národnostně smířlivém prostředí. Od 1814 navštěvoval v Praze hlavní školu, pak piaristické gymnázium, 1823-1826 na univerzitě studoval pedagogiku. Po složení učitelských zkoušek pro gramatické (1828) a humanitní (1829) třídy gymnaziální byl šest let vychovatelem v rodině tehdejšího purkrabího, hraběte K.Chotka. Od 1833 byl suplujícím a o rok později skutečným profesorem německého jazyka, stylistiky a zeměpisu na nově zřízené stavovské reálce v Praze. 1848 se stal členem Lípy slovanské a Nár. výboru, 1849 se na výzvu hraběte L.Thuna zúčastnil debat o budoucí podobě školství v Čechách. 1850 byl jmenován dozorcem obecných a reálných škol v českých zemích, po rozpuštění školského úřadu 1853 ustanoven s titulem školního rady ředitelem čes. vyšších reálných škol. Společně s P.J.Šafaříkem se zasloužil o vytvoření komise pro českou školskou terminologii, zasadil se o vydávání pedagogického časopisu Škola a život s přílohou Štěpnice. 1860 vypracoval s F.Tesařem návrh na zřízení české vyšší dívčí školy, 1861 byl zvolen poslancem do českého sněmu, prosadil český jazyk jako vyučovací na všech městských školách s majoritním zastoupením žáků české národnosti. Za požadavek výuky v mateřském jazyku a zároveň povinnou výuku druhého zemského jazyka byl 1864 proti své vůli penzionován; nadále pracoval v českém školství. Účastnil se veřejného dění: 1863 se stal prvním starostou Umělecké besedy, 1864 spoluzakládal Čes. akademii obchodní, 1866 založil spolek pro chudé studenty aj. Pohřben na Olšanských hřbitovech. Básník českého i německého jazyka, překladatel české literatury, zvláště poezie do němčiny, dramatik a libretista, literární historik; zeměpisec a vlastivědný pracovník, autor četných pedagogických statí propagujících česko-německé jazykové vyrovnání a vzájemnou spolupráci v oblasti výchovy a vzdělávání.

  Je autorem titulů:

  Snídaně a oběd (Činohra)

  Textové a hudební úpravy:

  Libuše premiéra: sezona 1881/1881 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1883/1884 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1886/1887 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1894/1895 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1897/1898 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1900/1901 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1902/1903 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1902/1903 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1909/1910 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1914/1915 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1919/1920 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1923/1924 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1923/1924 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1937/1938 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1941/1942 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1944/1945 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
  Libuše (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1953/1954 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1954/1955 - autor libreta
  Dalibor (SND Bratislava) premiéra: sezona 1958/1959 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1960/1961 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1968/1969 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1983/1984 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 2000/2001 - autor libreta
  Dalibor premiéra: sezona 2018/2019 - autor libreta
  Libuše premiéra: sezona 2018/2019 - autor libreta

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Josef Wenzig
  Josef Wenzig

  Josef Wenzig
  Josef Wenzig