loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Václav Bláha - inspicient

   

  Datum narození:

  26.07.1952

  Životopis:

  Narozen v Mostì. Inspicient èinohry od 1.8.1989.

  Spolupráce na inscenacích:

  Chu medu premiéra: sezona 1987/1988 - inspicient
  Zlý jelen premiéra: sezona 1989/1990 - inspicient
  Kazimír a Karolína premiéra: sezona 1990/1991 - inspicient
  Král Lear premiéra: sezona 1990/1991 - inspicient
  Strýèek Váòa premiéra: sezona 1990/1991 - inspicient
  Katynka z Heilbronnu premiéra: sezona 1991/1992 - inspicient
  Sbohem Sokrate premiéra: sezona 1991/1992 - inspicient
  Je to tak - chcete-li premiéra: sezona 1992/1993 - inspicient
  Mirandolína premiéra: sezona 1992/1993 - inspicient
  Saténový støevíèek premiéra: sezona 1992/1993 - inspicient
  Britannicus premiéra: sezona 1993/1994 - inspicient
  Dobøe tak, že je smrt na svìtì premiéra: sezona 1993/1994 - inspicient
  Dvojí nestálost premiéra: sezona 1993/1994 - inspicient
  Radúz a Mahulena premiéra: sezona 1993/1994 - inspicient
  Cymbelín premiéra: sezona 1994/1995 - inspicient
  Mìsíc pro smolaøe premiéra: sezona 1994/1995 - inspicient
  Nobel premiéra: sezona 1994/1995 - inspicient
  Sluha dvou pánù premiéra: sezona 1994/1995 - inspicient
  Weselohry premiéra: sezona 1994/1995 - inspicient, inspicient, inspicient
  Leona si pospíšila premiéra: sezona 1995/1996 - inspicient
  Nebožka panina matka premiéra: sezona 1995/1996 - inspicient
  Oidipús vladaø premiéra: sezona 1995/1996 - inspicient
  Sen noci svatojánské premiéra: sezona 1996/1997 - inspicient
  Cesta dlouhým dnem do noci premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient
  Faust premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient
  Milenec / ...a v prach se obrátíš premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient, inspicient
  Na miskách vah premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient
  Othello premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient
  Pašije aneb Theatrum passionale premiéra: sezona 1997/1998 - inspicient
  Éra Kubánkova premiéra: sezona 1998/1999 - inspicient
  Obsluhoval jsem anglického krále premiéra: sezona 1998/1999 - inspicient
  Hamlet premiéra: sezona 1999/2000 - hlavní inspicient
  Maryša premiéra: sezona 1999/2000 - inspicient
  Mnoho povyku pro nic premiéra: sezona 1999/2000 - inspicient
  Komedie omylù premiéra: sezona 2000/2001 - inspicient
  Komik premiéra: sezona 2000/2001 - inspicient
  Pøed penzí premiéra: sezona 2000/2001 - inspicient
  Švejkùv vnuk ... a slavnìjší než dìd? premiéra: sezona 2001/2002 - inspicient
  Veèer tøíkrálový premiéra: sezona 2001/2002 - inspicient
  Cyrano z Bergeracu premiéra: sezona 2002/2003 - inspicient
  Hamlet - stroj premiéra: sezona 2002/2003 - inspicient
  Jako naprostý šílenci premiéra: sezona 2002/2003 - inspicient
  Romeo a Julie premiéra: sezona 2002/2003 - inspicient
  Coriolanus premiéra: sezona 2003/2004 - inspicient
  Hypermarket premiéra: sezona 2003/2004 - inspicient
  Pokoušení premiéra: sezona 2003/2004 - inspicient
  Okruh osob 3.1 premiéra: sezona 2004/2005 - inspicient
  Prodavaèi duší premiéra: sezona 2004/2005 - inspicient
  Škola pomluv premiéra: sezona 2004/2005 - inspicient
  Tisíc a jedna noc – Pøíbìhy z písku premiéra: sezona 2004/2005 - inspicient
  Arkádie premiéra: sezona 2005/2006 - inspicient
  Hrdinové premiéra: sezona 2005/2006 - inspicient
  Na ústupu premiéra: sezona 2005/2006 - inspicient
  Vladaøka závist aneb Zahradníkùv pes premiéra: sezona 2005/2006 - inspicient
  Však svìtla nechte plát... – Benefice Jana Kaèera premiéra: sezona 2005/2006 - inspicient
  David a Goliᚠaneb Pepièka to zaøídí premiéra: sezona 2006/2007 - inspicient
  Otec / Doma premiéra: sezona 2006/2007 - inspicient, inspicient
  Sladké ptáèe mládí premiéra: sezona 2006/2007 - inspicient
  Malá hudba moci premiéra: sezona 2007/2008 - inspicient
  Snìhová královna premiéra: sezona 2007/2008 - inspicient
  Mikve premiéra: sezona 2008/2009 - inspicient
  Nepøítel lidu premiéra: sezona 2008/2009 - inspicient
  Pláè premiéra: sezona 2008/2009 - inspicient
  Blackbird premiéra: sezona 2009/2010 - inspicient
  Dogville premiéra: sezona 2009/2010 - inspicient
  Píšu z pekla (scénické ètení) premiéra: sezona 2009/2010 - inspicient
  Žebrácká opera premiéra: sezona 2009/2010 - inspicient
  Být èi nebýt premiéra: sezona 2010/2011 - inspicient
  Racek premiéra: sezona 2010/2011 - inspicient
  Špinavé ruce premiéra: sezona 2010/2011 - inspicient
  Má vzdálená vlast premiéra: sezona 2011/2012 - inspicient
  Nosorožec premiéra: sezona 2011/2012 - inspicient
  Ohrožené druhy premiéra: sezona 2011/2012 - inspicient
  Ohlušující pach bílé ... v duši Vincenta van Gogha premiéra: sezona 2012/2013 - inspicient
  Troilus a Kressida premiéra: sezona 2012/2013 - inspicient
  Z prachu hvìzd premiéra: sezona 2012/2013 - inspicient
  Jedenácté pøikázání aneb Mucholapka premiéra: sezona 2013/2014 - inspicient
  Kvartýr premiéra: sezona 2013/2014 - inspicient
  Tartuffe Impromptu! aneb Variace podle slavného Molierova textu premiéra: sezona 2013/2014 - inspicient
  Ze života hmyzu premiéra: sezona 2013/2014 - inspicient
  Othello, benátský mouøenín premiéra: sezona 2014/2015 - inspicient
  Po sametu premiéra: sezona 2014/2015 - inspicient
  Strasti života premiéra: sezona 2014/2015 - inspicient
  Jako bøitva (Nìmcová) premiéra: sezona 2015/2016 - inspicient
  Spolu/Sami premiéra: sezona 2015/2016 - inspicient
  Dotkni se vesmíru a pokraèuj premiéra: sezona 2016/2017 - inspicient
  Krvavá svatba premiéra: sezona 2016/2017 - inspicient
  Køehkosti, tvé jméno je žena premiéra: sezona 2016/2017 - inspicient
  Tøi sestry premiéra: sezona 2016/2017 - inspicient
  Faust premiéra: sezona 2017/2018 - inspicient
  Noèní sezóna premiéra: sezona 2017/2018 - inspicient
  Nová Atlantida premiéra: sezona 2017/2018 - inspicient
  Kytice premiéra: sezona 2018/2019 - inspicient
  Plukovník Švec premiéra: sezona 2018/2019 - inspicient
  Kosmos premiéra: sezona 2019/2020 - inspicient

  Seznam pøedstavení