loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Richard Wagner

   

  Datum narození:

  22.05.1813

  Datum úmrtí:

  13.02.1883

  Životopis:

  Německý skladatel, básník a filozof umění. Narodil se v Lipsku, zemřel v Benátkách. Z rodného Lipska odešel do Drážďan, kde získal základy hudebního vzdělání v proslulé Kreuzschule. Od r. 1828 studoval hudební teorii a kontrapunkt v Lipsku, tam také vznikly první Wagnerovy skladby, klavírní sonáty, ouvertura k Schillerově tragédii Nevěsta messinská (1831), 7 skladeb ke Goethovu Faustovi (1832) aj. Jako devatenáctiletý se pokusil o napsání opery (Svatba 1832), kterou nedokončil. Divadlo a opera se mu však záhy staly osudem. V roce 1833 nastoupil na místo operního korepetitora a dále následovalo kapelnické angažmá u operních divadel (Magdeburk, Královec, Riga). Souběžně s povinnostmi v divadle vznikaly Wagnerovy opery (Víly, 1834; Zákaz lásky, 1836) a za pobytu v Paříži Rienzi (1840) a Bludný Holanďan ( 1841). Obě tyto opery se dočkaly v Drážďanech úspěšného provedení , po němž byl jmenován saským dvorním kapelníkem (1843). Jeho umělecké novátorství naráželo zvláště po uvedení Tannhäusera (1845) na odpor konzervativních kruhů a když se Wagner v letech 1848-49 zúčastnil revolučních událostí, byl na něho vydán zatykač. S pomocí F. Liszta uprchl do Curychu, kde žil v izolaci a promýšlel nové zásady své další tvorby. Napsal úvahy Umění a revoluce (1849), Umělecké dílo budoucnosti (1850), Opera a drama (1851). Inspirován ideály antického dramatu a schopenhauerovskou "metafyzikou hudby" vytvořil koncepci opery jakožto souborného uměleckého díla. Z tohoto hlediska vytvářel svou slavnou tetralogii Prsten Nibelungův. Libretní předlohu k tomu napsal v letech 1851-52. V roce 1853 začal Wagner pracovat na partituře prvního dílu Rýnské zlato, roku 1856 dokončil partituru Valkýry. Práci na druhém dějství Siegrieda přerušil, aby se mohl věnovat kompozici Tristana a Isoldy (1857-59). Roku 1860 přijal Wagner nabídku pařížské Grand Opéra k uvedení Tanhäusera. I když se přepracováním partitury snažil vyhovět francouzskému vkusu, premiéra opery skončila skandálem. Wagner se ale nenechal od tvůrčí práce odradit. Složil operu Mistři pěvci norimberští (1867) a po dvanácti letech se vrátil k Siegfriedovi, kterého bez problémů dokončil (1871). Od konce roku 1869 se věnoval kompozici posledního dílu tetralogie Soumrak bohů, roku 1874 je celý cyklus hotov. Výrazové hudební formy rozměrného díla jsou uvedeny v racionálně promyšlený kompoziční celek. Ve složitých vztazích osob, idejí a věcí je vše skloubeno do rozsáhlé hudební formy. Poslední operu Parsifal (1882) označil Wagner za "posvátnou slavnostní hru". Parsifalem dovršil Wagner své umělecké dílo, tak jak si to přál a jak je po celý život promýšlel a v časové posloupnosti uskutečnil. Jeho básnická fantazijní směs, napájená germánskou i východní mytologií, titánskými sny a celou škálou erotických vizí byla poznamenána dekadencí německého měšťáctví. Jeho antisemitské výpady, kult vyjímečných jedinců a vystupňovaný nacionalismus sehrály zvláště v období nacismu svrchovaně reakční úlohu. Wagner několikrát navštívil i Čechy (Teplice, Mariánské Lázně aj.) a v Praze měl okruh ctitelů, s nimiž hojně korespondoval. Přátelil se s J. B. Kittlem, který zhudebnil jeho libreto Francouzové před Nizzou. Na podzim r. 1882, bezprostředně po bayreuthovské premiéře Parsifala, odjel Wagner s celou rodinou do Benátek, kde v únoru 1883 zemřel. Jeho tělo převezli do Bayreuthu a pohřbili je v zahradě Wahnfriedu.

  Je autorem titulů:

  Árie Alžběty z opery Tannhäuser (Koncert)
  Árie Isoldy z opery Tristan a Isolda (Koncert)
  Árie Logeho z opery Zlato Rýna (Koncert)
  Árie Lohengrina z opery Lohengrin (Koncert)
  Árie Ortrud z 2. dějství opery Lohengrin (Koncert)
  Árie Tannhäusera z opery Tannhäuser (Koncert)
  Bludný Holanďan (Opera)
  Boly (Koncert)
  Isoldina smrt z lásky (Koncert)
  Lohengrin (Opera)
  Mistři pěvci norimberští (Opera)
  Oči plné slz (Balet)
  Parsifal (Opera)
  Předehra k opeře Mistři pěvci norimberští (Koncert)
  Předehra k opeře Tristan a Isolda (Koncert)
  Předehra ke 3. dějství a svatební sbor z opery Lohengrin (Koncert)
  Předehra ke 3. dějství opery Lohengrin (Koncert)
  Rienzi (Opera)
  Romance (Koncert)
  Sborová scéna z 3. dějství opery Bludný Holanďan (Koncert)
  Siegfried (Opera)
  Soumrak bohů (Opera)
  Svatební sbor z opery Lohengrin (Koncert)
  Tannhäuser (Opera)
  Tristan a Isolda (Opera)
  Valkýra (Opera)
  Večernice z Tannhäusera (Koncert)
  Zlato Rýna (Opera)

  Textové a hudební úpravy:

  Lohengrin premiéra: sezona 1884/1885 - autor libreta
  Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra: sezona 1890/1891 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1892/1893 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1893/1894 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1894/1895 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1899/1900 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1901/1902 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1901/1902 - autor libreta
  Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra: sezona 1903/1904 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1906/1907 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1907/1908 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1911/1912 - autor libreta
  Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra: sezona 1912/1913 - autor libreta
  Tristan a Isolda premiéra: sezona 1912/1913 - autor libreta
  Parsifal premiéra: sezona 1913/1914 - autor libreta
  Zlato Rýna premiéra: sezona 1914/1915 - autor libreta
  Valkýra premiéra: sezona 1915/1916 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1920/1921 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1922/1923 - autor libreta
  Tristan a Isolda premiéra: sezona 1924/1925 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1925/1926 - autor libreta
  Tannhäuser premiéra: sezona 1927/1928 - autor libreta
  Siegfried premiéra: sezona 1931/1932 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1936/1937 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1939/1940 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1940/1941 - autor libreta
  Tannhäuser premiéra: sezona 1955/1956 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1957/1958 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1958/1959 - autor libreta
  Francouzové před Nizzou premiéra: sezona 1960/1961 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 1964/1965 - autor libreta
  Valkýra premiéra: sezona 1971/1972 - autor libreta
  Zlato Rýna premiéra: sezona 1975/1976 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1978/1979 - autor libreta
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1981/1982 - autor libreta
  Bludný Holanďan premiéra: sezona 1985/1986 - autor libreta
  Rienzi premiéra: sezona 1991/1992 - autor libreta
  Tristan und Isolde premiéra: sezona 1999/2000 - autor libreta
  Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza premiéra: sezona 2002/2003 - autor libreta
  Das Rheingold (Zlato Rýna) premiéra: sezona 2004/2005 - autor libreta
  Die Walküre (Valkýra) premiéra: sezona 2004/2005 - autor libreta
  Götterdämmerung (Soumrak bohů) premiéra: sezona 2004/2005 - autor libreta
  Siegfried premiéra: sezona 2004/2005 - autor libreta
  Tannhäuser premiéra: sezona 2013/2014 - autor libreta
  Lohengrin premiéra: sezona 2016/2017 - autor libreta
  Zlato Rýna premiéra: sezona 2018/2019 - autor libreta
  Rienzi (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - autor libreta
  Tannhäuser (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1993 - autor libreta
  Lohengrin (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1996/1997 - autor libreta
  Valkýra (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1997/1998 - autor libreta
  Bludný Holanďan (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2007/2008 - autor libreta
  Tristan a Isolda (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2009/2010 - autor libreta

  Spolupráce na inscenacích:

  Předehra k opeře Ifigenie v Aulidě premiéra: sezona 1893/1894 - hudební úprava
  Předehra k opeře Ifigenie v Aulidě premiéra: sezona 1901/1902 - hudební úprava

  Seznam představení