loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Wolfgang Amadeus Mozart

   

  Datum narození:

  27.01.1756

  Datum úmrtí:

  05.12.1791

  Životopis:

  Rakouský skladatel, klavírista a houslista, po otci německého původu. Narodil se v Salcburku, zemřel ve Vídni. Výjimečné hudební nadání projevil již v nejútlejším dětství, kdy jeho hudební pokusy zapisoval otec. Sám začal skládat od šesti let. V té době už vystupoval se svou o pět let starší sestrou Marií Annou, dokonce i před císařovnou. Společenský i hmotný úspěch byl povzbuzením k dalším koncertním cestám. První trvala přes tři roky (1763–1766). V tomto období složil řadu symfonií a sonát. Při dalším pobytu ve Vídni (1767–1769) složil své první jevištní skladby (La finta semplice) a singspiel (Bastien a Bastienka).
  Během první italské cesty (1769–1771) měl v Bologni hodiny u Padre Martiniho a spřátelil se tam s J. Myslivečkem; v Římě přijal od papeže Řád zlaté ostruhy a titul rytíře. V prosinci 1770 řídil v Miláně provedení své velké opery serie Mitridate. V Itálii byl ještě několikrát, ale trvalé kapelnické místo nezískal ani zde, ani za kompozici opery Zahradnice z lásky pro mnichovský dvůr (1774) a musel dále sloužit v salcburské kapele. Podobně ho zklamala další cesta Německem a do Paříže (1777–1779). V lednu 1781 uvedl Mozart v Mnichově s úspěchem operu Idomeneo. Odmítl nadále být hudebníkem lokajem a opustil salcburskou kapelu.
  Ani úspěch německého singspielu Únos ze serailu mu nepřinesl angažmá. Jeho umělecky náročná tvorba se stala pro vídeňské publikum nesrozumitelná a skladatel se dostával do společenské izolace. Jeho Figarova svatba (1786) měla na rozdíl od Vídně obrovský úspěch v Praze, kam se Mozart v lednu 1787 odebral, aby zde řídil několik představení a provedl Pražskou symfonii. Impresáriem Bondinim byl požádán o novou operu pro podzimní sezonu. Stal se jí Don Giovanni, dokončený v Praze a poprvé uvedený 29. 10. 1787 v Nosticově divadle (dnešním Stavovském).
  V roce 1788 podnikl Mozart koncertní cestu do Drážďan, Lipska a Berlína, kde vystupoval s Josefínou Duškovou, pro niž napsal několik árií. Ve Vídni byl po Gluckově smrti přijat do dvorních služeb, ale pouze jako "komorní hudebník", dvorním skladatelem jmenován nebyl. Upadal do dluhů, zhoršoval se mu zdravotní stav, nové skladby u něho nebyly objednávány. V roce 1789 složil operu buffu Cosi fan tutte, pro pražskou korunovaci Leopolda II. českým králem složil r. 1791 operu La clemenza di Tito, v září toho roku uvedl ve Vídni Kouzelnou flétnu. Requiem zůstalo nedokončeno. Pochován byl do neoznačeného společného hrobu.

  Je autorem titulů:

  Adagio a fuga (Balet)
  Apollo et Hyacinthus (Opera)
  Árie "Šampaňská" z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Armindy z opery La finta giardiniera (Koncert)
  Árie Bartola z opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Basilia z opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Belmonta z opery Únos ze serailu (Koncert)
  Árie Despiny z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Árie Dona Giovanniho z 1. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Dona Ottavia z 2. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Dona Ottavia z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Donny Anny z 2. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Donny Anny z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Ferranda z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Árie Figara z opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Fiordilligi z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Árie Fra cento affanni (Koncert)
  Árie Giovanniho z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Hraběnky z 2. dějství opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Hraběnky ze 3. dějství opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Hraběte ze 3. dějství opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Cherubína z opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie Královny noci z opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie Leporella z 1. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Leporella z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Osmina ze singspielu Únos ze serailu (Koncert)
  Árie Paminy z 2. dějství opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie Papagena z opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie Sarastra z opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie Servilie z 2. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Árie Sesta z 1. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Árie Tamina z 1. dějství opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie Tita z 2. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Árie Tita z opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Árie Vado, ma dove? (Koncert)
  Árie Vitellie z opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Árie z opery Figarova svatba (Koncert)
  Árie z opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Árie z opery Únos ze serailu (Koncert)
  Árie Zaidy ze stejnojmenného singspielu (Koncert)
  Árie Zerliny z 1. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Zerliny z opery Don Giovanni (Koncert)
  Árie Zuzanky z opery Figarova svatba (Koncert)
  Bastien a Bastienka (Opera)
  Bella mia fiama (Koncert)
  Cosi fan tutte (Opera)
  Divadelní ředitel (Opera)
  Divertimento (Opera)
  Divertimento Op. 15 (Balet)
  Don Giovanni (Opera)
  Duet Dona Giovanniho a Zerliny z opery Don Giovanni (Koncert)
  Duet Dorabelly a Guglielma z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Duet Papagena a Papageny z 2. dějství opery Kouzelná flétna (Koncert)
  Duet Zerliny a Dona Giovanniho z 1. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Duet Zuzanky a Figara z opery Figarova svatba (Koncert)
  Duet Zuzanky a hraběnky ze 3. dějství opery Figarova svatba (Koncert)
  Duet Zuzanky a Hraběte z opery Figarova svatba (Koncert)
  Exsultate, jubilate, KV 165 – pro soprán a orchestr (Koncert)
  Extáze ducha (Balet)
  Fantazie a Sonáta pro klavír (Koncert)
  Figarova svatba (Opera)
  Finále 2. jednání opery Don Giovanni (Koncert)
  Idomeneus, král krétský (Opera)
  Intrada k opeře Apollo et Hyacinthus (Koncert)
  Kanzonetta Dona Giovanniho z 2. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Kanzonetta z opery Don Giovanni (Koncert)
  Klavírní koncert A Dur, Allegro (Balet)
  Koncert (Koncert)
  Koncert A dur č. 5 pro housle a orchestr (Koncert)
  Koncert A dur pro klarinet a orchestr (Koncert)
  Koncert árií a scén z oper W. A. Mozarta (Koncert)
  Koncert D-dur pro flétnu a orchestr (Koncert)
  Koncert pro housle a orchestr D dur (Koncert)
  Kouzelná flétna (Opera)
  Kvartet Konstance, Blondy, Belmonta a Pedrilla ze singspielu Únos ze serailu (Koncert)
  La clemenza di Tito (Opera)
  Maličkosti (Balet)
  Maličkosti (Koncert)
  Menuet (Ostatní)
  Neither Merchandise nor Traffic (Ostatní)
  Per pieta ricercate (Koncert)
  Pochod z opery Idomeneus (Koncert)
  Princi můj malinký, spi! (Ostatní)
  Předehra k opeře Cosi fan tutte (Koncert)
  Předehra k opeře Divadelní ředitel (Koncert)
  Předehra k opeře Don Giovanni (Koncert)
  Předehra k opeře Figarova svatba (Koncert)
  Předehra k opeře Kouzelná flétna (Koncert)
  Předehra k opeře Lucio Silla (Koncert)
  Předehra k opeře Titus (Koncert)
  Předehra k opeře Únos ze serailu (Koncert)
  Recitativ a árie Bartola z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a árie Dona Giovanniho z 1. jednání opery Don Giovanni (Koncert)
  Recitativ a árie Donny Anny z opery Don Giovanni (Koncert)
  Recitativ a árie Donny Elviry z 1. jednání opery Don Giovanni (Koncert)
  Recitativ a árie Figara z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a árie Fiordiligi z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Recitativ a árie Hraběnky z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a árie Leporella z 1. jednání opery Don Giovanni (Koncert)
  Recitativ a árie Misera, dove son! - Ah! non son´ io che parlo (Koncert)
  Recitativ a árie Vitellie z 2. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Recitativ a árie Zuzanky z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a duet Donny Anny a Dona Ottavia z 1. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Recitativ a duet Hraběnky a Zuzanky z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a duet Konstance a Belmonta ze singspielu Únos ze serailu (Koncert)
  Recitativ a duet Sesta a Vitellie z 1. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Recitativ a duet Zuzanky a Hraběte z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a kavatina Figara z opery Figarova svatba (Koncert)
  Recitativ a Rondo "Ch´io mi scordi di te?" (Koncert)
  Recitativ a tercet Vitellie, Sesta a Publia z 2. jednání opery La clemenza di Tito (Koncert)
  Recitativ Masetta a Zerliny a árie Zerliny z 2. jednání opery Don Giovanni (Koncert)
  Requiem (Koncert)
  Scéna Donny Anny a Dona Ottavia z opery Don Giovanni (Koncert)
  Serenáda c moll pro dechové nástroje (Koncert)
  Serenade D dur (Koncert)
  Sextet Alla bella Despinetta z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Sextet z 2. dějství opery Don Giovanni (Koncert)
  Si mostra la Sorte (Koncert)
  Smyčcový kvartet d moll (Koncert)
  Symfonie A dur č. 29 (Koncert)
  Symfonie B dur (Koncert)
  Symfonie C dur, "Linecká" (Koncert)
  Symfonie D dur (Pražská) (Koncert)
  Symfonie Es dur (Koncert)
  Symfonie g moll (Koncert)
  Tercettino Fiordiligi, Dorabelly a Dona Alfonsa z opery Cosi fan tutte (Koncert)
  Turecký pochod (Koncert)
  Únos ze serailu (Opera)
  Verbování (Balet)
  Vesničtí muzikanti (Koncert)
  Zahradnice z lásky (Opera)
  Zastaveníčko z opery Don Juan (Koncert)

  Textové a hudební úpravy:

  Mozartův večer premiéra: sezona 1915/1916 - hudba
  Pohostinská hra Ruského romantického divadla II. premiéra: sezona 1922/1923 - hudba
  Čajkovskij premiéra: sezona 1994/1995 - hudba
  Milenec / ...a v prach se obrátíš premiéra: sezona 1997/1998 - hudba
  Mozart? Mozart! premiéra: sezona 2005/2006 - hudba, hudba
  Bláznivý den aneb Figarova svatba premiéra: sezona 2011/2012 - hudba
  Absolventské představení 2016 (Taneční centrum Praha) premiéra: sezona 2015/2016 - hudba
  Absolventské představení 2018 (Taneční centrum Praha) premiéra: sezona 2017/2018 - hudba
  Kylián – Mosty času premiéra: sezona 2018/2019 - hudba, hudba
  Kylián – Mosty času premiéra: sezona 2019/2020 - hudba, hudba

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Wolfgang Amadeus Mozart
  Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart
  Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart
  Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart
  Wolfgang Amadeus Mozart