loading
 
Zvolte žánr:

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

Bedřich Smetana

Datum narození:

02.03.1824

Datum úmrtí:

12.05.1884

Životopis:

Člen ND v letech 1883-1884.

Narozen 2. března 1824 v Litomyšli, zemřel 12. května 1884 v Praze.
Jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, jejichž tvorba je neodmyslitelně spjata s budováním samostatné české hudební kultury. Již od svých čtyř let se na přání otce věnoval hudbě – učil se hrát na housle a později na klavír. Po maturitě na gymnáziu v Plzni odešel do Prahy, kde studoval soukromě kompozici u Josefa Proksche a zároveň se živil jako učitel hudby. V roce 1848 si založil vlastní hudební školu a téhož roku se také oženil s Kateřinou Kolářovou, s níž měl čtyři dcery (tři z nich ve velmi mladém věku zemřely). V letech 1856-1861 působil již jako velmi respektovaný skladatel, učitel hudby, klavírista a sbormistr ve švédském Göteborgu, kde uspořádal několik desítek úspěšných koncertů. Během svých návratů do Čech v letech 1857 a 1859 navštívil ve Výmaru Franze Liszta, kterého považoval za svůj vzor, a který se v té době zasloužil o integraci Smetanovy tvorby do středoevropského kontextu. Smetanu ovlivnil při kompozici zejména symfonických básní – ve Švédsku následně vznikl Richard III., Valdštýnův tábor, Macbeth a čarodějnice nebo Hakon Jarl.
V roce 1859 Smetanova žena Kateřina zemřela. O rok později se oženil podruhé s Barborou „Betty“ Ferdinandovou (následně spolu měli dvě dcery) a ještě se na rok vrátil do Švédska. Po návratu do Čech se marně ucházel o místo ředitele pražské konzervatoře a potýkal se s dlouhodobými finančními problémy. Úspěch mu zajistilo až v roce 1866 uvedení jeho opery Braniboři v Čechách (premiéra se uskutečnila v Prozatímním divadle), za niž předtím také získal cenu za nejlepší českou operu v soutěži, kterou vyhlásil hrabě Harrach. Největšího uznání se mu ale dostalo za operu Prodaná nevěsta (libreto Karel Sabina), která měla premiéru v roce 1866 rovněž v Prozatímním divadle. Díky jejímu úspěchu se v roce 1866 stal kapelníkem orchestru tohoto divadla. V tomto pro tehdejší českou kulturu zásadním kulturním stánku, představujícím přímého předchůdce Národního divadla, byl záhy nepostradatelným – výrazně se jako dirigent podílel na zvyšování úrovně představení českého i světového operního repertoáru a jeho vklad skladatelský (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor – 2. verze, Dvě vdovy, Hubička) se stal jedním z pilířů tehdejší české hudebně-dramatické tvorby. V roce 1868 měla v Novoměstském divadle u příležitosti položení základního kamene Národního divadla premiéru jeho opera Dalibor. Příběh o chrabrém rytíři pocházel z bájných českých dějin, podobně jako příběh jeho další opery – Libuše – který vypráví o slavné české kněžně předpovídající slávu českému národu. Libuše byla určena pro otevření Národního divadla (premiéra v roce 1881, resp. 1883) a dodnes je uváděna především při slavnostních příležitostech.
V létě roku 1874 přestal skladatel slyšet na pravé ucho a na podzim ohluchl úplně. V červnu roku 1875 se odstěhoval z Prahy do myslivny v Jabkenicích u Mladé Boleslavi. Navzdory těžké nemoci zkomponoval další vpravdě mistrovská díla – opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna (všechny tři na libreto Elišky Krásnohorské), dva smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance a řadu sborových děl. V Jabkenicích také dokončil cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník), který dnes představuje jedno z nejvýznamnějších děl českého symfonického repertoáru. Smetanův zdravotní stav se poté tak zhoršil, že musel být na sklonku dubna 1884 převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré, kde zemřel. Jeho skladatelský odkaz na poli operním, symfonickém, sborovém i komorním je dodnes vnímán jako poklad české národní hudby. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově (5, 40).

Je autorem titulů:

Árie Barči z opery Hubička (Koncert)
Árie Bonifáce z opery Tajemství (Koncert)
Árie Dalibora z opery Dalibor (Koncert)
Árie Jarka z opery Čertova stěna (Koncert)
Árie Jeníka z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Árie Kaliny z opery Tajemství (Koncert)
Árie Karoliny z opery Dvě vdovy (Koncert)
Árie Katušky z opery Čertova stěna (Koncert)
Árie Kmeta z opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Árie Ladislava z opery Dvě vdovy (Koncert)
Árie Lukáše z opery Hubička (Koncert)
Árie Mařenky z 3. jednání opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Árie Michálka z 2. jednání opery Čertova stěna (Koncert)
Árie Milady z opery Dalibor (Koncert)
Árie Mumlala z opery Dvě vdovy (Koncert)
Árie Panny Rózy z opery Tajemství (Koncert)
Árie Přemysla z opery Libuše (Koncert)
Árie Skřivánka z Tajemství (Koncert)
Árie Tausendmarka z opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Árie Vladislava z opery Dalibor (Koncert)
Árie Voka z opery Čertova stěna (Koncert)
Árie z opery Čertova stěna (Ostatní)
Árie z opery Dalibor (Koncert)
Árie z opery Hubička (Koncert)
Árie z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Árie z opery Tajemství (Koncert)
Árie Záviše z opery Čertova stěna (Koncert)
Árie Záviše ze skicy 3. jednání opery Čertova stěna (Koncert)
Árie Žalářníka z opery Dalibor (Koncert)
Blaník (Koncert)
Braniboři v Čechách (Opera)
Čertova stěna (Opera)
Česká píseň (Koncert)
České tance (Balet)
Dalibor (Opera)
Druhý smyčcový kvartet d moll (Koncert)
Duet Jarka a Katušky z opery Čertova stěna (Koncert)
Duet Kecala a Jeníka z 2. dějství opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Duet Lukáše a Tomše z opery Hubička (Koncert)
Duet Mařenky a Jeníka z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Duet Mařenky a Vaška z Prodané nevěsty (Koncert)
Duet Milady a Beneše z opery Dalibor (Koncert)
Duet Milady a Dalibora z opery Dalibor (Koncert)
Duet Milady a Jitky z opery Dalibor (Koncert)
Duo E dur (Koncert)
Duo pro housle a klavír (Z domoviny) (Koncert)
Dvě vdovy (Opera)
Dvojzpěv Milady a Dalibora z opery Dalibor (Koncert)
Dvojzpěv z Hubičky (Koncert)
Dvojzpěv z Prodané nevěsty (Koncert)
Fantasie z opery Hubička (Ostatní)
Fantazie na motivy z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Fantazie na národní písně (Koncert)
Finále 1. jednání opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Finále z opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Furiant z opery Prodaná nevěsta (Ostatní)
Galopp di bravoura (Koncert)
Hakon Jarl (Koncert)
Hej jaká radost v kole (Koncert)
Hej, jaká radost v kole (Koncert)
Hubička (Opera)
Hulán (Koncert)
Impromptu es moll (Koncert)
Jaro lásky (Ostatní)
Jiřinková polka (Koncert)
Kdo v zlaté struny zahrát zná (Koncert)
Klavírní trio g moll (Koncert)
Koncert árií z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka (Koncert)
Kuplet Principála a Esmeraldy z 3. jednání opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Letěla bělounká holubička (Ostatní)
Libuše (Opera)
Louisina polka (Koncert)
Má hvězda (Koncert)
Má vlast (Koncert)
Má vlast (Koncert)
Macbeth a čarodějnice (Koncert)
Medvěd (Koncert)
Mně zdálo se (Koncert)
Modlitba (Koncert)
Modlitba z opery Libuše (Koncert)
Na břehu mořském (Koncert)
Naše píseň (Koncert)
Našim děvám (Koncert)
Nekamenujte proroky (Koncert)
Obrázky ze staré Prahy (Ostatní)
Odrodilec (Koncert)
Pastýřka (Koncert)
Píseň Blaženky z 3. jednání opery Tajemství (Koncert)
Píseň na moři (Koncert)
Píseň Skřivánka z 1. jednání opery Tajemství (Koncert)
Píseň svobody (Ostatní)
Písně (Koncert)
Pochod legií (Koncert)
Pochod Národní gardy (Koncert)
Pochod studentské legie (Koncert)
Polka (Balet)
Polka - Skočná komediantů - Dobrá věc se podařila z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Polka a moll (Koncert)
Polka D dur (Koncert)
Polka e moll, op. 12 (Koncert)
Polka e moll, op. 13 (Koncert)
Polka F dur (Koncert)
Polka z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Pražský karneval (Koncert)
Prodaná nevěsta (Opera)
Proroctví z opery Libuše (Koncert)
První dějství opery Prodaná nevěsta (Opera)
První písně (Jaro lásky) (Koncert)
První písně (Oči mé milé) (Koncert)
První písně (Pozvání) (Koncert)
První písně (S Bohem!) (Koncert)
První písně (Žal vzdálené) (Koncert)
První smyčcový kvartet e moll (Z mého života) (Koncert)
Předehra k loutkové hře Doktor Faust (Koncert)
Předehra k loutkové hře Oldřich a Božena (Koncert)
Předehra k opeře Dvě vdovy (Koncert)
Předehra k opeře Hubička (Koncert)
Předehra k opeře Libuše (Koncert)
Předehra k opeře Prodaná nevěsta (Koncert)
Předehra k opeře Tajemství (Koncert)
Předehra k živému obrazu Rybář (Koncert)
Přiletěly vlaštovičky (Koncert)
Přívětivá krajina (Koncert)
Revoluční scéna z opery Braniboři v Čechách (Ostatní)
Richard III. (Koncert)
Robertu Schumannovi (Koncert)
Rolnická (Koncert)
Rondo C dur pro mládež na dva klavíry na osm rukou (Koncert)
Sbor Ba, nejveselejší je tento svět z opery Dalibor (Koncert)
Sbor Jitro krásné, nebe jasné kyne nám z opery Dvě vdovy (Ostatní)
Sbor Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta (Koncert)
Sbor Tiše, kradmo z opery Čertova stěna (Koncert)
Sbor Udeřila naše hodina z opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Scéna z 1. jednání opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Scéna z 2. jednání opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Scéna z II. obrazu opery Braniboři v Čechách (Koncert)
Scéna z opery Libuše (Koncert)
Shakespearovský pochod (Koncert)
Scherzo Polka (Koncert)
Scherzo z Triumfální symfonie (Koncert)
Skřivánčí píseň z opery Hubička (Koncert)
Slavnostní pochod (Koncert)
Slavnostní předehra C dur (Koncert)
Slavnostní sbor (Koncert)
Slepička (Koncert)
Smyčcový kvartet č. 2 (Koncert)
Sny (Reves) (Koncert)
Sonátová věta e moll pro dva klavíry na osm rukou (Koncert)
Souvenir de Boheme (Koncert)
Svatební scény (Balet)
Šárka (Koncert)
Tábor (Koncert)
Tajemství (Opera)
Tanec z opery Prodaná nevěsta (Ostatní)
Tři jezdci (Koncert)
Ukolébavka (Koncert)
Ukolébavka Vendulky z opery Hubička (Koncert)
V saloně (Koncert)
Valdštejnův tábor (Koncert)
Večerní písně (Koncert)
Věno (Koncert)
Viola (Opera)
Vlaštovičky (Ostatní)
Vltava (Koncert)
Výstup z opery Tajemství (Koncert)
Vyšehrad (Koncert)
Vyzvání (Koncert)
Vznikající vášeň (Koncert)
Vzpomínka na Čechy ve formě polek (Koncert)
Z českých luhů a hájů (Koncert)
Z českých tanců: Slepička, Hulán, Medvěd, Furiant (Koncert)
Z domoviny (Koncert)
Z mého života (Koncert)
Z mého života (Balet)
Z mých písní trůn Ti udělám (Koncert)
Západ slunce (Koncert)
Závěr z opery Libuše (Koncert)
Zbrojnošská scéna z opery Dalibor (Koncert)
Ze studentského života (Koncert)
Žal opuštěné (Koncert)

Textové a hudební úpravy:

Živý obraz /na stoletou paměť prvního samostatného českého divadla Boudy v Praze/ premiéra: sezona 1886/1887 - hudba
Pocta Bedřichu Smetanovi premiéra: sezona 1895/1896 - hudba
Libušin soud premiéra: sezona 1927/1928 - hudba
Rybář premiéra: sezona 1927/1928 - hudba
Česká baletní symfonie premiéra: sezona 2007/2008 - hudba
Cesta premiéra: sezona 2017/2018 - hudba

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Bedřich Smetana
Bedřich Smetana

Bedřich Smetana
Bedřich Smetana

Bedřich Smetana (autor: Max Švabinský)
Bedřich Smetana (autor: Max Švabinský)

Bedřich Smetana (podobizna z let 1866 - 1868)
Bedřich Smetana (podobizna z let 1866 - 1868)