loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Ivona Zelinková

   

  Datum narození:

  13.03.1937

  Životopis:

  Narozena v Chrástu. Od 1. 9. 1966 do 31. 3. 2017 nápovìdka Opery ND.

  Spolupráce na inscenacích:

  Don Carlos premiéra: sezona 1959/1960 - nápovìda
  Rusalka premiéra: sezona 1959/1960 - nápovìda
  Dalibor premiéra: sezona 1960/1961 - nápovìda
  Hrátky s èertem (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
  Káa Kabanová premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
  Lazebník sevillský premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
  Z mrtvého domu premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
  Lohengrin premiéra: sezona 1964/1965 - nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1964/1965 - nápovìda
  Carmen premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
  Nabucco premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
  Salome premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
  Èert a Káèa premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
  Madame Butterfly premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
  Øecké pašije premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
  Turandot premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
  Bohéma premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
  Maškarní ples premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
  Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
  Fidelio premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
  Hry o Marii premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda, nápovìda, nápovìda, nápovìda
  Jakobín premiéra: sezona 1968/1969 - hlavní inspicient, nápovìda
  Její pastorkyòa premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
  Libuše premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
  Eugen Onìgin premiéra: sezona 1969/1970 - nápovìda
  Hubièka premiéra: sezona 1969/1970 - nápovìda
  Figarova svatba premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
  Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
  Šárka premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
  Vojna a mír premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
  Arabella premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
  Dvì vdovy premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
  Simon Boccanegra premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
  Valkýra premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
  Život prostopášníka premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
  Deset dnù, které otøásly svìtem premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Hubièka premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Krútòava premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Lidský hlas premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Piková dáma premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Španìlská hodinka premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Tajemství premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
  Cosi fan tutte premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
  Èertova stìna premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
  Káa Kabanová premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
  Rigoletto premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
  Únos ze serailu premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
  A jitra jsou zde tichá ... premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Ariadna premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Figarova svatba premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Jakobín premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Veselohra na mostì premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
  Boris Godunov premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Cosi fan tutte (Finská národní opera) premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Fidelio premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Její pastorkyòa premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Lazebník sevillský premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Zlato Rýna premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
  Ariadna na Naxu premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Bohéma premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Piková dáma premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Poprask v opeøe premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Vìc Makropulos premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Z mrtvého domu premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
  Carmen premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Macbeth premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Medvìd premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Námluvy premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Tamerlan premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
  Faust a Markétka premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
  Figarova svatba premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
  Mistøi pìvci norimberští premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
  Peter Grimes premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
  Traviata premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
  Èarostøelec premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
  Mirandolina premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
  Nevìsta messinská premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
  Dvì vdovy premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
  Ohnivý andìl premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
  Sluha dvou pánù premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
  Tajemství premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
  Zuzana Vojíøová premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
  Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Eufrides pøed branami Tymén premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Eva premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Chytraèka premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Modrovousùv hrad premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Silnice premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Služka paní premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
  Èertova stìna premiéra: sezona 1982/1983 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1982/1983 - nápovìda
  Braniboøi v Èechách premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
  Její pastorkyòa premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
  Libuše premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1984/1985 - nápovìda
  Psohlavci premiéra: sezona 1984/1985 - nápovìda
  Bludný Holanïan premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
  Karlštejn premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
  Káa Kabanova premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
  Pelléas a Mélisanda premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
  Armida premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
  Zbojnická balada premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
  Ariadna premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
  Figarova svatba premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
  Oedipus Rex premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
  Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
  Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
  Dido a Aeneas premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
  Dvakrát Alexandr premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
  Julietta premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
  Lucia di Lammermoor premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
  Cosi fan tutte premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
  Don Carlos premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
  Z mrtvého domu premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
  Èert a Káèa premiéra: sezona 1990/1991 - nápovìda
  Rusalka premiéra: sezona 1990/1991 - nápovìda
  Dáma a lupièi premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
  Figarova svatba premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
  Káa Kabanova premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
  La Bohéme premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
  Hubièka premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
  La forza del destino (Síla osudu) premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
  Eugen Onìgin premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
  Jakobín premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
  Roméo et Juliette premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
  Vìc Makropulos premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
  Cavalleria rusticana / I Pagliacci (Sedlák kavalír / Komedianti) premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda, nápovìda
  Le nozze di Figaro – Figarova svatba premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda
  Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda
  Dvì vdovy premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
  Il Trittico premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda, nápovìda, nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
  Rigoletto premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
  Der Rosenkavalier (Rùžový kavalír) premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
  Její pastorkyòa premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
  Jeremias premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
  Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
  Šílenství a vášeò premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
  Braniboøi v Èechách premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
  Cosi fan tutte premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
  Klusák-Nyman-opera premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda, nápovìda
  La traviata premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
  Carmen premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
  Rusalka premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda
  Milhaud - Martinù premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda, nápovìda
  Tristan und Isolde premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda
  Dalibor premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 2000/2001 - hlavní inspicient, nápovìda
  Smrt Hippodamie premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
  Tosca premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
  Wozzeck (Vojcek) premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
  Èertova stìna premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
  Le nozze di Figaro – Figarova svatba premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
  Macbeth premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
  Osud premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
  The Death of Klinghoffer (Smrt Klinghoffera) premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
  Zpráva pro Akademii / Bertram a Mescalinda premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda, nápovìda
  Èert a Káèa premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Nagano premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Poslední páska premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Requiem premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Vanda premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
  Adriana Lecouvreur premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
  Ètyønotová opera / Médium premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda, nápovìda
  Montezuma (La Conquista) premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
  Aida premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Don Giovanni (zájezdová verze) premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Don Pasquale premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Její pastorkyòa premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Øecké pašije premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Tajemství premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
  Antigona premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  Dobøe placená procházka premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  Hubièka premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  La fanciulla del West – Dìvèe ze Západu premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  Lacrimae Alexandri Magni – Slzy Alexandra Velikého premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  Samson et Dalila premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
  Falstaff premiéra: sezona 2007/2008 - nápovìda
  Norma premiéra: sezona 2007/2008 - nápovìda
  Evžen Onìgin premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
  Rusalka premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
  Vìc Makropulos premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
  Cosi fan tutte premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
  Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
  Hry o Marii premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
  Idomeneo premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
  Káa Kabanová premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
  Nápoj lásky premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
  Parsifal premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
  Únos ze serailu premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
  Èarokraj premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
  Don Giovanni premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
  Gloriana premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
  Jakobín premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
  Dvì vdovy premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
  Orfeus a Eurydika premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
  Pelleas a Melisanda premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2013/2014 - nápovìda
  Simon Boccanegra premiéra: sezona 2013/2014 - nápovìda
  Boris Godunov premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
  Pád Arkuna premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
  Z mrtvého domu premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
  Cosi fan tutte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - nápovìda

  Seznam pøedstavení