loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Ivona Zelinková

 

Datum narození:

13.03.1937

Životopis:

Narozena v Chrástu. Od 1. 9. 1966 do 31. 3. 2017 nápovìdka Opery ND.

Spolupráce na inscenacích:

Don Carlos premiéra: sezona 1959/1960 - nápovìda
Rusalka premiéra: sezona 1959/1960 - nápovìda
Dalibor premiéra: sezona 1960/1961 - nápovìda
Hrátky s èertem (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
Káa Kabanová premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1963/1964 - nápovìda
Lohengrin premiéra: sezona 1964/1965 - nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1964/1965 - nápovìda
Carmen premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
Nabucco premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
Salome premiéra: sezona 1965/1966 - nápovìda
Èert a Káèa premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
Madame Butterfly premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
Øecké pašije premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
Turandot premiéra: sezona 1966/1967 - nápovìda
Bohéma premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
Maškarní ples premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 1967/1968 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
Fidelio premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
Hry o Marii premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda, nápovìda, nápovìda, nápovìda
Jakobín premiéra: sezona 1968/1969 - hlavní inspicient, nápovìda
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
Libuše premiéra: sezona 1968/1969 - nápovìda
Eugen Onìgin premiéra: sezona 1969/1970 - nápovìda
Hubièka premiéra: sezona 1969/1970 - nápovìda
Figarova svatba premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
Šárka premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
Vojna a mír premiéra: sezona 1970/1971 - nápovìda
Arabella premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
Dvì vdovy premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
Simon Boccanegra premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
Valkýra premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
Život prostopášníka premiéra: sezona 1971/1972 - nápovìda
Deset dnù, které otøásly svìtem premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Hubièka premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Krútòava premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Lidský hlas premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Piková dáma premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Španìlská hodinka premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Tajemství premiéra: sezona 1972/1973 - nápovìda
Cosi fan tutte premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
Èertova stìna premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
Káa Kabanová premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
Rigoletto premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
Únos ze serailu premiéra: sezona 1973/1974 - nápovìda
A jitra jsou zde tichá ... premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Ariadna premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Figarova svatba premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Jakobín premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Veselohra na mostì premiéra: sezona 1974/1975 - nápovìda
Boris Godunov premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Cosi fan tutte (Finská národní opera) premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Fidelio premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Kouzelná flétna premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Zlato Rýna premiéra: sezona 1975/1976 - nápovìda
Ariadna na Naxu premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Bohéma premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Piková dáma premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Poprask v opeøe premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Vìc Makropulos premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1976/1977 - nápovìda
Carmen premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Macbeth premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Medvìd premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Námluvy premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Tamerlan premiéra: sezona 1977/1978 - nápovìda
Faust a Markétka premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
Figarova svatba premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
Mistøi pìvci norimberští premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
Peter Grimes premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
Traviata premiéra: sezona 1978/1979 - nápovìda
Èarostøelec premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
Mirandolina premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
Nevìsta messinská premiéra: sezona 1979/1980 - nápovìda
Dvì vdovy premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
Ohnivý andìl premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
Sluha dvou pánù premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
Tajemství premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
Zuzana Vojíøová premiéra: sezona 1980/1981 - nápovìda
Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Eufrides pøed branami Tymén premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Eva premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Chytraèka premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Modrovousùv hrad premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Silnice premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Služka paní premiéra: sezona 1981/1982 - nápovìda
Èertova stìna premiéra: sezona 1982/1983 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1982/1983 - nápovìda
Braniboøi v Èechách premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
Libuše premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1983/1984 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1984/1985 - nápovìda
Psohlavci premiéra: sezona 1984/1985 - nápovìda
Bludný Holanïan premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
Karlštejn premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
Káa Kabanova premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
Pelléas a Mélisanda premiéra: sezona 1985/1986 - nápovìda
Armida premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
Kouzelná flétna premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
Zbojnická balada premiéra: sezona 1986/1987 - nápovìda
Ariadna premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
Figarova svatba premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
Oedipus Rex premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
Rigoletto premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 1987/1988 - nápovìda
Dido a Aeneas premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
Dvakrát Alexandr premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
Julietta premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
Lucia di Lammermoor premiéra: sezona 1988/1989 - nápovìda
Cosi fan tutte premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
Don Carlos premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1989/1990 - nápovìda
Èert a Káèa premiéra: sezona 1990/1991 - nápovìda
Rusalka premiéra: sezona 1990/1991 - nápovìda
Dáma a lupièi premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
Figarova svatba premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
Káa Kabanova premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
La Bohéme premiéra: sezona 1991/1992 - nápovìda
Hubièka premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
Kouzelná flétna premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
La forza del destino (Síla osudu) premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1992/1993 - nápovìda
Eugen Onìgin premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
Jakobín premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
Roméo et Juliette premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
Vìc Makropulos premiéra: sezona 1993/1994 - nápovìda
Cavalleria rusticana / I Pagliacci (Sedlák kavalír / Komedianti) premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda, nápovìda
Le nozze di Figaro – Figarova svatba premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda
Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - nápovìda
Dvì vdovy premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
Il Trittico premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda, nápovìda, nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
Rigoletto premiéra: sezona 1995/1996 - nápovìda
Der Rosenkavalier (Rùžový kavalír) premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
Jeremias premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
Šílenství a vášeò premiéra: sezona 1996/1997 - nápovìda
Braniboøi v Èechách premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
Cosi fan tutte premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
Klusák-Nyman-opera premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda, nápovìda
La traviata premiéra: sezona 1997/1998 - nápovìda
Carmen premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
Rusalka premiéra: sezona 1998/1999 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda
Milhaud - Martinù premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda, nápovìda
Tristan und Isolde premiéra: sezona 1999/2000 - nápovìda
Dalibor premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
Kouzelná flétna premiéra: sezona 2000/2001 - hlavní inspicient, nápovìda
Smrt Hippodamie premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
Tosca premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
Wozzeck (Vojcek) premiéra: sezona 2000/2001 - nápovìda
Èertova stìna premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
Le nozze di Figaro – Figarova svatba premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
Macbeth premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
Osud premiéra: sezona 2001/2002 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
The Death of Klinghoffer (Smrt Klinghoffera) premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda
Zpráva pro Akademii / Bertram a Mescalinda premiéra: sezona 2002/2003 - nápovìda, nápovìda
Èert a Káèa premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Nagano premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Poslední páska premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Requiem premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Vanda premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 2003/2004 - nápovìda
Adriana Lecouvreur premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
Ètyønotová opera / Médium premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda, nápovìda
Montezuma (La Conquista) premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 2004/2005 - nápovìda
Aida premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Don Giovanni (zájezdová verze) premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Don Pasquale premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Její pastorkyòa premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Øecké pašije premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Tajemství premiéra: sezona 2005/2006 - nápovìda
Antigona premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
Dobøe placená procházka premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
Hubièka premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
La fanciulla del West – Dìvèe ze Západu premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
Lacrimae Alexandri Magni – Slzy Alexandra Velikého premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
Samson et Dalila premiéra: sezona 2006/2007 - nápovìda
Falstaff premiéra: sezona 2007/2008 - nápovìda
Norma premiéra: sezona 2007/2008 - nápovìda
Evžen Onìgin premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
Rusalka premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
Vìc Makropulos premiéra: sezona 2008/2009 - nápovìda
Cosi fan tutte premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
Hry o Marii premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
Idomeneo premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
Káa Kabanová premiéra: sezona 2009/2010 - nápovìda
Nápoj lásky premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
Parsifal premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
Únos ze serailu premiéra: sezona 2010/2011 - nápovìda
Èarokraj premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
Don Giovanni premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
Gloriana premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
Jakobín premiéra: sezona 2011/2012 - nápovìda
Dvì vdovy premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
Orfeus a Eurydika premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
Pelleas a Melisanda premiéra: sezona 2012/2013 - nápovìda
Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2013/2014 - nápovìda
Simon Boccanegra premiéra: sezona 2013/2014 - nápovìda
Boris Godunov premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
Kouzelná flétna premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
Pád Arkuna premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
Z mrtvého domu premiéra: sezona 2014/2015 - nápovìda
Cosi fan tutte (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - nápovìda

Seznam pøedstavení