loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Petr Vanìk - èlen orchestru

 

Role:

Labutí jezero premiéra: sezona 1963/1964 - Sólo na housle
Othello premiéra: sezona 1967/1968 - Sólo na housle
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1975/1976 - Sólo na housle
Koncert z díla Leoše Janáèka premiéra: sezona 1977/1978 - Hra na housle
Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - Sólo na housle
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1983/1984 - Sólo na housle
Pøedvánoèní matiné premiéra: sezona 1989/1990 - Sólo na housle

Seznam pøedstavení