loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Jaroslav Vrchlický

   

  Datum narození:

  17.02.1853

  Datum úmrtí:

  09.09.1912

  Životopis:

  Narozen v Lounech, zemřel v Domažlicích. Vlastním jménem Emil Frída. Po třech letech studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odjel na jeden rok jako vychovatel do Itálie. Po návratu krátce učil na učitelském ústavu v Praze, od roku 1877 byl tajemníkem na české technice. Při založení České akademie věd a umění 1890 byl jmenován jedním z prvních členů a zároveň se stal tajemníkem jejího uměleckého odboru. Od 1893 mimořádný, od 1898 řádný profesor všeobecné literatury na pražské univerzitě. V roce 1901 jmenován členem Panské sněmovny.
  Kritikami soustavně přispíval do staročeských deníků Pokrok a Hlas národa (1883–1902), v letech 1877–1898 literární kritik a recenzent ve Sládkově Lumíru. V roce 1906 člen správního výboru Společnosti ND. Svým dílem otevřel nové cesty poezii 20. století, významnou složku jeho činnosti tvořily dramatické práce a překlady, psal též eseje a studie.
  Otec herečky ND Evy Vrchlické, bratr dramaturga Činohry ND, publicisty a překladatele Bedřicha Frídy (Fridy). Je pohřben na Vyšehradě, hrob č. 56/10 (Slavín).

  Pracovní text hry 'Dáma skřítek' v ND neuvedeném překladu Jaroslava Vrchlického v knihovně archivu ND, sign. r 2609
  Pracovní text hry 'Dáma skřítek' v ND neuvedeném překladu Jaroslava Vrchlického v knihovně archivu ND, sign. r 2439

  Je autorem titulů:

  Bar Kochba (Činohra)
  Bratři (Činohra)
  Doslov - na počest amerických Čechů (Ostatní)
  Drahomíra (Činohra)
  Epponina (Činohra)
  Exulanti (Činohra)
  Hakon (Melodrama)
  Hippodamie (Činohra)
  Hymnus života z Hilariona (Ostatní)
  Julián Apostata (Činohra)
  K životu (Činohra)
  Knížata (Činohra)
  Král a ptáčník (Činohra)
  Láska a smrt (Činohra)
  Marie Calderonová (Činohra)
  Mickiewicz (Ostatní)
  Midasovy uši (Činohra)
  Nad propastí (Činohra)
  Námluvy Pelopovy (Činohra)
  Noc na Karlštejně (Činohra)
  Nuž, brány dokořán ... (Ostatní)
  Pietro Aretino (Činohra)
  Pomsta Catullova (Činohra)
  Pozdrav Hviezdoslavovi (Ostatní)
  Proslov (Ostatní)
  Proslov - k oslavě padesátileté památky národní hymny Kde domov můj (Ostatní)
  Proslov - Komenský učitelem národů (Ostatní)
  Proslov - na počest 25letého trvání české vysoké školy technické v Praze (Ostatní)
  Proslov - na počest 40tiletého trvání Spolku architektův a inženýrů v král. Českém (Ostatní)
  Proslov - na počest 60-tiletého trvání plesu Národní beseda (Ostatní)
  Proslov - na počest amerických Čechů (Ostatní)
  Proslov - na počest amerických Sokolů (Ostatní)
  Proslov - na počest otevření České Akademie pro vědy, slovesnost a umění (Ostatní)
  Proslov - na stoletou paměť prvního provozování Mozartovy opery Don Juan v Praze (Ostatní)
  Proslov - na výroční den otevření Národního divadla (Ostatní)
  Proslov - ve prospěch českého Národního divadla v Brně (Ostatní)
  Proslov - ve prospěch pohořelých v haličské Stryji (Ostatní)
  Proslov Hold sokolstva vlasti (Ostatní)
  Proslov Sokolové vlasti (Ostatní)
  Proslov Studie taneční (Ostatní)
  Rabínská moudrost (Činohra)
  Rozloučení (Ostatní)
  Smír Tantalův (Činohra)
  Smrt Hippodamie (Činohra)
  Smrt Odyssea (Činohra)
  Soud lásky (Činohra)
  Svědek (Činohra)
  Trilogie o Simsonovi (Činohra)
  Trojí políbení (Činohra)
  Úryvek z Pantheonu (Ostatní)
  V sudě Diogena (Činohra)
  V uchu Dionysiově (Činohra)
  Vstupní scéna se živým obrazem (Ostatní)
  Závěť Lukavického pána (Činohra)
  Země (Melodrama)
  Zpěv Doriův ze hry Soud lásky (Ostatní)

  Textové a hudební úpravy:

  Slavnostní akademie k otevření Národního divadla premiéra: sezona 1883/1884 - autor textu
  Číše bolehlavu premiéra: sezona 1884/1885 - překlad
  Hubička premiéra: sezona 1884/1885 - překlad, úprava
  Lakomec premiéra: sezona 1884/1885 - překlad
  Marion Delorme premiéra: sezona 1884/1885 - překlad
  Vrah premiéra: sezona 1884/1885 - překlad
  Antony premiéra: sezona 1885/1886 - překlad
  Excelsior premiéra: sezona 1885/1886 - autor textu
  Gisela čili Víly premiéra: sezona 1885/1886 - překlad
  Theodora premiéra: sezona 1885/1886 - překlad
  Flik a Flok premiéra: sezona 1886/1887 - autor libreta
  Svatá Ludmila premiéra: sezona 1886/1887 - autor libreta
  Tři svícny premiéra: sezona 1886/1887 - překlad
  Světec či blázen premiéra: sezona 1888/1889 - překlad
  Sedlák svým pánem premiéra: sezona 1889/1890 - překlad, úprava
  Sedm havranů premiéra: sezona 1889/1890 - překlad
  Theodora premiéra: sezona 1890/1891 - překlad
  Paní hostinská premiéra: sezona 1892/1893 - překlad
  Tragedie člověka premiéra: sezona 1892/1893 - překlad
  Vasantasena premiéra: sezona 1892/1893 - překlad
  Velký Galeoto premiéra: sezona 1892/1893 - překlad
  Cid premiéra: sezona 1893/1894 - překlad
  Mariana premiéra: sezona 1893/1894 - překlad
  Bouře premiéra: sezona 1894/1895 - autor libreta
  Koncert Antonína Dvořáka premiéra: sezona 1894/1895 - autor textu
  Theodora premiéra: sezona 1894/1895 - překlad
  Lež na lež premiéra: sezona 1897/1898 - překlad, úprava
  Sedm havranů premiéra: sezona 1897/1898 - překlad
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1898/1899 - překlad
  Lakomec premiéra: sezona 1898/1899 - překlad
  Tryzna premiéra: sezona 1898/1899 - překlad
  Jako to listí premiéra: sezona 1899/1900 - překlad
  Hernani premiéra: sezona 1901/1902 - překlad
  Svatá Ludmila premiéra: sezona 1901/1902 - autor libreta
  Mirandolina premiéra: sezona 1902/1903 - překlad
  Armida premiéra: sezona 1903/1904 - autor libreta
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1903/1904 - překlad
  Tragedie člověka premiéra: sezona 1903/1904 - překlad
  Jessika premiéra: sezona 1904/1905 - autor libreta
  Faust premiéra: sezona 1906/1907 - překlad
  Švanda dudák premiéra: sezona 1906/1907 - autor libreta
  Gisela premiéra: sezona 1908/1909 - překlad
  Faust premiéra: sezona 1909/1910 - překlad
  Tragedie člověka premiéra: sezona 1909/1910 - překlad
  Lakomec premiéra: sezona 1910/1911 - překlad
  Bouře premiéra: sezona 1912/1913 - autor libreta
  Památce Jaroslava Vrchlického premiéra: sezona 1912/1913 - autor textu , autor textu
  Sedlák svým pánem premiéra: sezona 1912/1913 - překlad, úprava
  Excelsior premiéra: sezona 1913/1914 - autor textu
  Mirandolina premiéra: sezona 1913/1914 - překlad
  Sedm havranů premiéra: sezona 1914/1915 - překlad
  Záboj premiéra: sezona 1917/1918 - autor libreta
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1918/1919 - překlad
  Jessika premiéra: sezona 1919/1920 - autor libreta
  Nápadníci trůnu premiéra: sezona 1919/1920 - překlad
  Bonaparte premiéra: sezona 1920/1921 - překlad
  Bouře premiéra: sezona 1920/1921 - autor libreta
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1920/1921 - překlad
  Faust premiéra: sezona 1922/1923 - překlad
  Mirandolina premiéra: sezona 1922/1923 - překlad
  Život je sen premiéra: sezona 1922/1923 - překlad
  Koncert ve prospěch vyhořelého Dusíkova divadla v Čáslavi premiéra: sezona 1923/1924 - autor textu
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1924/1925 - překlad
  Bouře premiéra: sezona 1925/1926 - autor libreta
  Armida premiéra: sezona 1928/1929 - autor libreta
  Jessika premiéra: sezona 1928/1929 - autor libreta
  Závěrečný koncert jubilejního cyklu Otakara Ostrčila premiéra: sezona 1928/1929 - autor textu
  Lakomec premiéra: sezona 1930/1931 - překlad
  Svatá Ludmila premiéra: sezona 1933/1934 - autor libreta
  Bouře premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
  Jessika premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
  Gisela premiéra: sezona 1938/1939 - překlad
  Armida premiéra: sezona 1941/1942 - autor libreta
  Slavnostní matinée v rámci celostátních oslav Svátku matek premiéra: sezona 1945/1946 - autor textu
  Armida premiéra: sezona 1946/1947 - autor libreta
  Kupec benátský premiéra: sezona 1946/1947 - autor libreta
  Bouře premiéra: sezona 1947/1948 - autor libreta
  Cyrano z Bergeracu premiéra: sezona 1948/1949 - překlad
  Koncert k poctě Josefa Bohuslava Foerstra premiéra: sezona 1959/1960 - autor textu , autor textu
  Bouře premiéra: sezona 1968/1969 - autor libreta
  Kupec benátský premiéra: sezona 1969/1970 - autor libreta
  Armida premiéra: sezona 1986/1987 - autor libreta
  Cyrano z Bergeracu premiéra: sezona 2002/2003 - překlad

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Jaroslav Vrchlický
  Jaroslav Vrchlický