loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Ludvík Hašek

Životopis:

Èlen orchestru: První housle - koncertní mistr. K 31.12.2010 ukonèen pracovní pomìr v ND.

Spolupráce na inscenacích:

Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - koncertní mistr

Role:

Její pastorkyòa premiéra: sezona 1975/1976 - Sólo na housle
Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - Sólo na housle
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1983/1984 - Sólo na housle
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1989/1990 - Houslové sólo
Americký kvartet premiéra: sezona 1995/1996 - Hraje
Labutí jezero premiéra: sezona 1996/1997 - Sólo na housle
Šílenství a vášeò premiéra: sezona 1996/1997 - Housle
Dalibor premiéra: sezona 2000/2001 - Sólo na housle
Raymonda premiéra: sezona 2000/2001 - Houslové sólo
La Sylphide / Napoli premiéra: sezona 2007/2008 - Sólo na housle
Labutí jezero premiéra: sezona 2008/2009 - Sólo na housle

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace: