loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Svatopluk Štìpánek

   

  Role:

  Èeské jeslièky premiéra: sezona 1948/1949 - Pán Bùh
  Hedy premiéra: sezona 1948/1949 - Tanec pirátù
  Karneval premiéra: sezona 1948/1949 - Mazurku tanèí
  Nikotina premiéra: sezona 1948/1949 - Opat, Kavalír
  Revoluèní variace premiéra: sezona 1948/1949 - Dùstojník, Vùdce lidu
  Špalíèek premiéra: sezona 1948/1949 - Otec, Švec
  Coppélia premiéra: sezona 1949/1950 - Coppélius
  Svatební scény premiéra: sezona 1949/1950 - Tlampaè, Otec nevìsty
  Don Juan premiéra: sezona 1952/1953 - Komtur

  Seznam pøedstavení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)<br>(foto: Josef Heinrich)
  Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)
  (foto: Josef Heinrich)

  Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)<br>(foto: Josef Heinrich)
  Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)
  (foto: Josef Heinrich)