loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Jan Krejèí

 

Životopis:

Èlen orchestru ND - I.housle.

Role:

Dalibor premiéra: sezona 1960/1961 - Sólo na housle
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1975/1976 - Sólo na housle
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1976/1977 - Houslové sólo
Dalibor premiéra: sezona 1981/1982 - Sólo na housle
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1983/1984 - Sólo na housle
Jennifer (Hra s ohnìm) premiéra: sezona 1986/1987 - Sólo v orchestru - housle
Z mrtvého domu premiéra: sezona 1989/1990 - Houslové sólo

Seznam pøedstavení