loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Jaroslava Weishauptová

   

  Životopis:

  Vedoucí garderoby historické budovy Národního divadla.

  Spolupráce na inscenacích:

  Libuše premiéra: sezona 1994/1995 - vedoucí garderoby
  La traviata premiéra: sezona 1997/1998 - vedoucí garderoby
  Brel - Vysockij - Kryl (Sólo pro tøi) premiéra: sezona 2006/2007 - vedoucí garderoby
  Labutí jezero premiéra: sezona 2008/2009 - vedoucí garderoby
  Jakobín premiéra: sezona 2011/2012 - vedoucí garderoby
  Èarodìjùv uèeò / Krabat premiéra: sezona 2012/2013 - vedoucí garderoby
  Dvì vdovy premiéra: sezona 2012/2013 - vedoucí garderoby
  Pøíhody lišky Bystroušky premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
  Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
  La Bayadere premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
  Z mrtvého domu premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
  Andrea Chénier premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Juliette (Snáø) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Louskáèek a Myšák Plyšák premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Manon Lescaut premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Sen èarovné noci premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  V rytmu swingu buší srdce mé premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Ballet Hommes Fatals premiéra: sezona 2016/2017 - garderoba
  Chvìní premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Chytraèka premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Krakatit premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Lohengrin premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Mìsíc premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Pýcha a pøedsudek premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Štefan Margita Gala 60 premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Louskáèek – Vánoèní pøíbìh premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Marná opatrnost (La Fille mal gardée) premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Maryša premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Maškarní ples premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Timeless premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Výlety pánì Brouèkovy premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Werther premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Dalibor premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Kylián – Mosty èasu premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Kytice premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Láska ke tøem pomeranèùm premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Libuše premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Král Oidipús premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Kylián – Mosty èasu premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Onìgin premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Turandot premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby

  Seznam pøedstavení