loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Zdeněk Nejedlý

   

  Datum narození:

  10.02.1878

  Datum úmrtí:

  09.03.1962

  Životopis:

  Narozen v Litomyšli, zemřel v Praze. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1896) studoval na pražské filozofické fakultě historii, zeměpis a estetiku. Paralelně navštěvoval soukromé kurzy kompozice u Z.Fibicha. 1899-1909 byl zaměstnán v archivu Muzea Království českého. 1908 se stal mimořádným a 1919 řádným profesorem hudební vědy. V březnu 1939 odešel ilegálně do SSSR a do 1945 byl vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV SSSR a profesorem na katedře dějin západních a jižních Slovanů Lomonosovovy univerzity. Za svého pobytu v Moskvě byl 1939 přijat za člena KSČ zpětně od 1929. 1945 se podílel na přípravě Košického vládního programu. Po válce se vrátil do vlasti jako ministr školství a národní osvěty (1945-1946, znovu 1948-1953), 1946-1948 byl ministrem sociální péče, 1953 náměstkem předsedy vlády, od 1953 do smrti ministrem bez portefeje. Ač byl 1947 jmenován profesorem historie i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jeho pedagogická činnost byla v poválečných letech už jen epizodická; od srpna 1945 byl prezidentem ČAVU, od listopadu 1952 do konce života prezidentem nově ustavené ČSAV. Bratr herce a dramatika Viktora Nejedlého, otec hudebníka a skladatele Víta Nejedlého.

  Je autorem titulů:

  O Leninovi (Ostatní)
  Projev - k 4. výročí Slovenského národního povstání (Ostatní)
  Projev - k 80. výročí premiéry Dalibora (Ostatní)
  Projev - k novému nastudování Ostrčilovy opery Honzovo království (Ostatní)
  Projev - pro demokratickou republiku Španělskou (Ostatní)
  Proslov - Hold Bedřichu Smetanovi (Ostatní)
  Proslov - k 150. výročí narození Františka Škroupa (Ostatní)
  Proslov - k 1700. představení Prodané nevěsty (Ostatní)
  Proslov - k 50. výročí smrti A. P. Čechova (Ostatní)
  Proslov - k 70. narozeninám Antonína Zápotockého (Ostatní)
  Proslov - k prvnímu slavnostnímu představení v osvobozené Československé republice (Ostatní)
  Proslov - k třístému představení Libuše (Ostatní)
  Proslov - na oslavu 80. narozenin Jaroslava Kvapila (Ostatní)
  Proslov - na paměť 10. výročí smrti Otakara Ostrčila (Ostatní)
  Proslov - na paměť 140. výročí prvního provedení opery W. A. Mozarta Don Juan (Ostatní)
  Proslov - na paměť 50. výročí premiéry Libuše (Ostatní)
  Proslov - na paměť Adama Mickiewicze (Ostatní)
  Proslov - na paměť Jana Kollára (Ostatní)
  Proslov - o Eduardu Vojanovi (Ostatní)
  Přednáška - k stému výročí vzniku opery Dráteník (Ostatní)
  Slavnostní proslov - k 100. výročí narození Aloise Jiráska (Ostatní)
  Slavnostní proslov - k 125. výročí narozenin Bedřicha Smetany (Ostatní)
  Slavnostní proslov - ke 200. repríze opery B. Smetany Tajemství (Ostatní)
  Slavnostní proslov - Prodaná nevěsta po 1000. (Ostatní)
  Úvidní projev - k zakončení Roku české hudby (Ostatní)
  Úvodní slovo (Ostatní)
  Úvodní slovo - k dvacátému výročí úmrtí Aloise Jiráska (Ostatní)
  Úvodní slovo - na počest 50. narozenin předsedy vlády Klementa Gottwalda (Ostatní)

  Role:

  Přednáška - k stému výročí vzniku opery Dráteník premiéra: sezona 1925/1926 - Přednes
  Slavnostní proslov - Prodaná nevěsta po 1000. premiéra: sezona 1926/1927 - Přednes
  Proslov - na paměť 140. výročí prvního provedení opery W. A. Mozarta Don Juan premiéra: sezona 1927/1928 - Přednes
  Slavnostní proslov - ke 200. repríze opery B. Smetany Tajemství premiéra: sezona 1927/1928 - Přednes
  Proslov - na paměť 50. výročí premiéry Libuše premiéra: sezona 1930/1931 - Přednes
  Čtvrtý koncert z díla Bedřicha Smetany premiéra: sezona 1933/1934 - Přednes
  Proslov - k prvnímu slavnostnímu představení v osvobozené Československé republice premiéra: sezona 1944/1945 - Přednes
  Manifestační projev pro demokratickou republiku Španělskou premiéra: sezona 1945/1946 - Přednes
  Proslov - k 1700. představení Prodané nevěsty premiéra: sezona 1945/1946 - Přednes
  Proslov - k třístému představení Libuše premiéra: sezona 1945/1946 - Přednes
  Proslov - na paměť 10. výročí smrti Otakara Ostrčila premiéra: sezona 1945/1946 - Přednes
  Úvodní slovo - na počest 50. narozenin předsedy vlády Klementa Gottwalda premiéra: sezona 1946/1947 - Přednes
  Projev - k 80. výročí premiéry Dalibora premiéra: sezona 1947/1948 - Přednes
  Projev - k 4. výročí Slovenského národního povstání premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Projev - k novému nastudování Ostrčilovy opery Honzovo království premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Proslov - na oslavu 80. narozenin Jaroslava Kvapila premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Slavnostní proslov - k 125. výročí narozenin Bedřicha Smetany premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Vítej, jitřenko svobody premiéra: sezona 1948/1949 - Přednes
  Úvodní slovo - k dvacátému výročí úmrtí Aloise Jiráska premiéra: sezona 1949/1950 - Přednes
  Proslov - k 150. výročí narození Františka Škroupa premiéra: sezona 1950/1951 - Přednes
  Slavnostní večer 100. výročí narození Aloise Jiráska premiéra: sezona 1951/1952 - Přednes
  Slavnostní večer na paměť stého výročí smrti básníka Jana Kollára premiéra: sezona 1951/1952 - Přednes
  Slavnostní večer Mikoláše Alše premiéra: sezona 1952/1953 - Přednes
  Slavnostní vzpomínka na počest stého výročí narozenin Eduarda Vojana premiéra: sezona 1952/1953 - Přednes
  Slavnostní večer k 50. výročí smrti Antona Pavloviče Čechova premiéra: sezona 1954/1955 - Přednes
  Úvidní projev - k zakončení Roku české hudby premiéra: sezona 1954/1955 - Přednes
  Večer k 70. narozeninám Antonína Zápotockého premiéra: sezona 1954/1955 - Přednes

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Zdeněk Nejedlý
  Zdeněk Nejedlý

  Zdeněk Nejedlý<br>(foto: Karel Štoll)
  Zdeněk Nejedlý
  (foto: Karel Štoll)