David a Goliáš - 07.06.2007 (Taťjana Medvecká, Vladislav Beneš, Petra Špalková)
Foto: Martin Špelda