Falstaff - 07.05.2008 (Monika Fabianová, Yvona Škvárová, Maria Haan)
Foto: Hana Smejkalová