Ondřej a drak - 23.12.1919, Karel Váňa (Dědeček Madlenin)