Přemyslovci - 26.04.1918, Rudolf Deyl (Václav, král uherský)