Radúz a Mahulena - 10.03.1914, scéna
Foto: Karel Váňa