Revisor - 07.04.1920 (Marie Pštrossová, Vilemína Hájková)