Causa Carmen - 14.06.2008 (Sylva Nečasová, Alexander Katsapov)