Revoluční trilogie - 13.12.1917, Rudolf Deyl (Paul Vest, zvaný Figaro)