Revoluční trilogie - 13.12.1917, Alexander Třebovský (Hrabě Chasseloup Laubat)