Sen v noci svatojanské - 16.01.1884, Jindřich Mošna - Piskálek (Thisbe)
Foto: Jan Tomáš