Sen noci svatojanské - 22.12.1912, Růžena Nasková (Hippolita)