Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrhy kostýmů (Alfred Besano)