V předvečer války - 24.10.1919 (sedící zleva: Jiří Steimar, Jarmila Kronbauerová, Karel Kolár)