V předvečer války - 24.10.1919 (v popředí zleva: J. Steimar, J. Kronbauerová, K. Kolár, R. Deyl)