V sudě Diogenově - 16.01.1908, František Matějovský (Alexander Veliký)